FORVALTNINGSDATABASEN

Birger Olsen

Denne siden viser opplysninger om Birger Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birger Olsen
NSD id-nummer: 6521
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2018 Fisker
1980 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2018 Fisker 1970 1970
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2018 Fisker 1970
1980 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2020 Landsstyremedlem 1970 1970
1981 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2018 Fisker
1981 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2018 Fiskeskipper 1970 1970
1982 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2018 Fisker 1970 1970
1983 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2018 Fiskeskipper 1970
1983 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2018 Fiskeskipper 1970
1983 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2018 Fisker 1970
1983 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2018 Fiskeskipper 1970