Forvaltningsdatabasen

Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig
Utvalgsnummer: 2000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1956
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Hjemmel:
Opprettet 05.10.1956 ved Kronprinsregentens resolusjon med siste endringer ved Kongelig resolusjon 16. september 1988.
Mandat:
Beredskapsnemnda er et forum for drøftelse av informasjonsspørsmål vedrørende Totalforsvaret som spesielt vurderer tiltak som bør treffes for å sikre presse- og informasjonstjenesten under sikkerhetspolitiske kriser, beredskap og i krig. Nemnda følger utv
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Statsministerens kontor 16 0 2 53000
1981 Statsministerens kontor 16 13 2 77020
1982 Statsministerens kontor 0 0 1 456 Vedkommende departement
1983 Statsministerens kontor 16 15 1 1723 Vedkommende departement
1984 Statsministerens kontor 16 15 2 32560 Annen instans
1985 Statsministerens kontor 16 15 1 0 Annen instans
1986 Statsministerens kontor 16 15 1 21795 Annen instans
1987 Statsministerens kontor 16 15 3 18000
1988 Statsministerens kontor 16 14 1 0
1989 Statsministerens kontor 16 14 2 10500
1990 Statsministerens kontor 16 14 1 1
1991 Statsministerens kontor 16 16 0 0
1992 Statsministerens kontor 16 16 2 8872
1993 Statsministerens kontor 16 16 0 0
1994 Statsministerens kontor 16 16 0 0
1995 Statsministerens kontor 16 16 0 0
1996 Statsministerens kontor 16 16 1 0
1997 Statsministerens kontor 16 16 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Kjell Vassbotn 1 0 Statssekretær 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjarne P. Lundgard 1 219 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefsredaktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Erik Senstad 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem John Hornslien 1 219 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Jan Ingebrigtsen 1 220 Kommandør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem John Duus 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Torolf Elster 1 301 Kringkastningssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arvid Jacobsen 1 301 Sjefsredaktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sigmund A. Nilsen 1 301 Oberst Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Rolf Thue 1 301 Redaktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Gran 1 301 Programredaktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell G. Haakenstad 1 301 Pressekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Trygve Moe 1 301 Journalist Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement
1980 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Inge Torhaug 1 726 Oberst Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Lien 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jon Arnøy 1 1103 Sjefsredaktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Magne Bondevik 1 1502 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem John Hornslien 1 219 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Erik Senstad 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Bjarne P. Lundgard 1 219 Av departement 1970
1981 Leder Erling Norvik 1 219 Statssekretær 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan Ingebrigtsen 1 220 Kommandør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Thue 1 301 Redaktør Av departement 1970
1981 Andre tilknyttede personer Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Carsten Helgeby 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Gran 1 301 Programredaktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Sigmund A. Nilsen 1 301 Oberst Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell G. Haakenstad 1 301 Pressekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Trygve Moe 1 301 Journalist Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement
1981 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kåre Westlund 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Odd Lien 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Magne Bondevik 1 1502 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Administrerende Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 136 Oberst I Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjarne P. Lundgard 1 219 Redaktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefsredaktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem John Hornslien 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Tore Dyrdahl 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Erik Senstad 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Ingebrigtsen 1 220 Kommandør I Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem John Duus 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arvid Jacobsen 1 301 Sjefsredaktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sigmund A. Nilsen 1 301 Oberst Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Rolf Thue 1 301 Redaktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Trygve Moe 1 301 Journalist Av departement 1970
1983 Leder Erling Norvik 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1983 Leder Kjell Colding 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 301 Redaktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Gran 1 301 Programdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Carsten Helgeby 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell G. Haakenstad 1 301 Pressekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Inge Torhaug 1 726 Oberst Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kåre Westlund 1 1001 Administrerende D Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Magne Bondevik 1 1502 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1984 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 136 Oberst I Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefredaktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjarne P. Lundgard 1 219 Redaktør Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Tore Dyrdahl 1 219 Informasjonskonsu Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Erik Senstad 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan Ingebrigtsen 1 220 Kontreadmiral Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell G. Haakenstad 1 301 Pressekonsulent Av departement 1970
1984 Leder Nils Morten Udgaard 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Rolf Thue 1 301 Redaktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Gran 1 301 Programdirektør I statsråd 1970
1984 Leder Kjell Colding 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arvid Jacobsen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigmund A. Nilsen 1 301 Oberst Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygve Moe 1 301 Journalist Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Andreas Hagen 1 427 Sjefredaktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1970
1985 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 136 Oberst I Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Eigum 1 219 Oberst Ii Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjarne P. Lundgard 1 219 Redaktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Senstad 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefredaktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Tore Dyrdahl 1 219 Informasjonssekre Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Ingebrigtsen 1 220 Kontreadmiral Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigmund A. Nilsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arvid Jacobsen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Jørgen Eikanger 1 301 Kontreadmiral Av departement 1970
1985 Leder Nils Morten Udgaard 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Trygve Moe 1 301 Journalist Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Gran 1 301 Programdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Rolf Thue 1 301 Redaktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell G. Haakenstad 1 301 Pressekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Andreas Hagen 1 427 Sjefredaktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Mona Røkke 2 602 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Lagtingspresident Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Inger Pedersen 2 1805 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1970
1986 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 136 Oberst I Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Oberst Ii Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Eigum 1 219 Oberst Ii Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Tore Dyrdahl 1 219 Informasjonssekre Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefredaktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjarne P. Lundgard 1 219 Redaktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Senstad 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Nestleder Arvid Jacobsen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Egil Jørgen Eikanger 1 301 Kontreadmiral Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Leder Ted Hanisch 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sigmund A. Nilsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1986 Leder Nils Morten Udgaard 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar Gran 1 301 Programdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Rolf Thue 1 301 Redaktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Holler 1 301 Generaldirektør Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Erling Strøm 1 402 Oberst Ii Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Andreas Hagen 1 427 Sjefredaktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Mona Røkke 2 602 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Pedersen 2 1805 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Skatvedt 2 103 Redaksjonssjef Av departement 1970
1987 Leder Arne Strand 1 213 Statssekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Oberst Ii Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Leidulv Namtvedt 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Knut Eigum 1 219 Oberst Ii Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Senstad 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefredaktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole-Petter Håkonsen 1 226 Teknisk Direktø Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tor-Ole Schrøen 1 301 Redaktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Egil Jørgen Eikanger 1 301 Kontreadmiral Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Holler 1 301 Generaldirektør 1970
1987 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Nestleder Arvid Jacobsen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Mona Røkke 2 602 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Egil Remi Jensen 1 1001 Sjefredaktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Julian Granmar 1 1201 Kommandør I Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Pedersen 2 1805 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Leder Arne Strand 1 213 Statssekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Senstad 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefredaktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Trond Ivar Johansen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Oberst Ii Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Leidulv Namtvedt 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole-Petter Håkonsen 1 226 Teknisk Direktø Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Kristian Heiervang 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Holler 1 301 Generaldirektør 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Skatvedt 2 301 Informasjonssje Av departement 1970
1988 Vanlig medlem John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor-Ole Schrøen 1 301 Redaktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Alf Roar Berg 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1988 Nestleder Arvid Jacobsen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Mona Røkke 2 602 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Egil Remi Jensen 1 1001 Sjefredaktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kåre Julian Granmar 1 1201 Kommandør I Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Pedersen 2 1805 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans Erik Matre 1 213 Sjefredaktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Oberst Ii Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Trond Ivar Johansen 1 219 Seksjonssjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Leidulv Namtvedt 1 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Øystein Halvorsen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Erik Senstad 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole-Petter Håkonsen 1 226 Teknisk Direktø Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Knut Fossum 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Alf Roar Berg 1 301 Generalmajor Av departement 1970 1970
1989 Leder Finn Langeland 1 301 Personlig Sekre Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Skatvedt 2 301 Informasjonssje Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Holler 1 301 Generaldirektør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Kristian Heiervang 1 301 Oberst Ii Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Harry Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1989 Nestleder Arvid Jacobsen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor-Ole Schrøen 1 301 Redaktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Departementsråd Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Egil Remi Jensen 1 1001 Sjefredaktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kåre Julian Granmar 1 1201 Kommandør I Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Pedersen 2 1805 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hans Erik Matre 1 213 Sjefredaktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 217 Journalist Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1990 Leder Finn Langeland 1 301 Personlig Sekre Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per Bøthun 1 301 Oberst I Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Skatvedt 2 301 Informasjonssje Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Nestleder Einar Aaraas 1 301 Redaktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Lise Stafne 2 301 Journalist Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jørgen Kosmo 1 717 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Egil Remi Jensen 1 1001 Sjefredaktør Av departement 1970
1990 Leder Per-Arne Bjerke 1 1029 Statssekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kåre Julian Granmar 1 1201 Kommandør I Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Pedersen 2 1805 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hans Erik Matre 1 213 Sjefredaktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 217 Journalist Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Lise Stafne 2 301 Journalist Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1991 Nestleder Einar Aaraas 1 301 Redaktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per Bøthun 1 301 Oberst I Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jørgen Kosmo 1 717 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Leder Per-Arne Bjerke 1 1029 Statssekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hans Erik Matre 1 213 Sjefredaktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Lise Stafne 2 301 Journalist Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Ulrichsen 2 301 Journalist Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1992 Leder Øystein Singsaas 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per Bøthun 1 301 Oberst I Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1992 Nestleder Einar Aaraas 1 602 Redaktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jørgen Kosmo 1 717 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Leder Per-Arne Bjerke 1 1029 Statssekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hans Erik Matre 1 213 Sjefredaktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kari Ulrichsen 2 301 Journalist Av departement 1970
1993 Leder Øystein Singsaas 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Per Bøthun 1 301 Oberst I Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jørgen Kosmo 1 717 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hans Erik Matre 1 213 Sjefredaktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kari Ulrichsen 2 301 Journalist Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Per Bøthun 1 301 Oberst I Av departement 1970
1994 Leder Øystein Singsaas 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jørgen Kosmo 1 717 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ane S. Tømmerås 2 102 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hans Erik Matre 1 213 Sjefredaktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan E. Larsen 1 217 Oberst Ii Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Nina Frisak 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Trygve Grydeland 1 230 Departementsråd Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Bøthun 1 301 Oberst I Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ole E. Paulsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Thor Viksveen 1 301 Sjefredaktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kurt Borgen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Willy Kval 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Arne Karstad 1 301 Nyhetsredaktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjarne Eikefjord 1 301 Informasjonssje Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Sandnes 1 301 Leder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Gaardsø 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kari Ulrichsen 2 301 Journalist Av departement 1970
1995 Leder Øystein Singsaas 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kirsti Skjerven 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erik Ianke 1 301 Oberst I Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Stig Morten Karlsen 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eva Nordvik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Gran 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Arild Hiim 1 605 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jørgen Kosmo 1 717 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ingvald Godal 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ane S. Tømmerås 2 102 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jan Erik Larsen 1 217 Oberst I Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Nina Frisak 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Trygve Grydeland 1 230 Departementsråd Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arne Karstad 1 301 Nyhetsredaktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ole E. Paulsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjarne Eikefjord 1 301 Informasjonssje Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Eva Bugge 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Erik Ianke 1 301 Oberst I Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Willy Kval 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Thor Viksveen 1 301 Sjefredaktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jan Gaardsø 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Stig Morten Karlsen 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Konsernsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Sandnes 1 301 Leder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Nordsletten 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kurt Borgen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Gran 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Eva Nordvik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kirsti Skjerven 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arild Hiim 1 605 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Asbjørn Jaklin 1 1902 Journalist Av departement 1970
1996 Leder Frøy Kannert 2 2101 Statssekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Terje Kr. Kristensen 1 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Edgar Kokkvold 1 Generalsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ove Milli 1 Oberst Ii Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ane S. Tømmerås 2 102 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nina Frisak 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Trygve Grydeland 1 230 Departementsråd Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Janne Karin Værnø 2 301 Informasjonssje Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Stig Morten Karlsen 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erik Ianke 1 301 Oberst I Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kurt Borgen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Thor Viksveen 1 301 Sjefredaktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Øyvind Nordsletten 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ole E. Paulsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Sandnes 1 301 Leder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Morten Tiller 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jan Gaardsø 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kirsti Skjerven 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Leder Gunnar Husan 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Konsernsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arild Hiim 1 605 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Asbjørn Jaklin 1 1902 Journalist Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Terje Kr. Kristensen 1 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ove Milli 1 Oberst Ii Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Per Edgar Kokkvold 1 Generalsekretær Av departement 1970