FORVALTNINGSDATABASEN

Ingvald Godal

Denne siden viser opplysninger om Ingvald Godal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingvald Godal
NSD id-nummer: 3533
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1990 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1990 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1991 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1991 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1992 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1992 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1993 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1993 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1994 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1994 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1995 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1995 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970
1996 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Stortingsrepresentant 1970