FORVALTNINGSDATABASEN

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for fagopplæring i arbeidslivet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Utvalgsnummer: 2058000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 12.12.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Bistå departementet med råd og initiativ og utføre de gjøremål som særskilt er tillagt Rådet etter lov av 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet. Føre tilsyn med gjennomføringen av loven og bestemmelser gitt i medhold av den.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 15 0 6 110000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 21 68530 Annen instans
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 22 54276 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 27 173000 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 22 193781 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 28 265000 Vedkommende departement
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 24 260876 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 21 319000
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 13 13 17 384522
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 13 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 13 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 13 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 15 15 12 550000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 15 15 9 654774
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 15 15 7 545109
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 15 15 7 530000
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 1090000
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Skjerve 2 213 Bestyrer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gaute Sakshaug 1 214 Opplæringsleder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hans G. Syvertsen 1 217 Formann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Steinar Almli 1 219 Forretningsfører Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jan T. Videm 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Finn Andresen 1 219 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lars Simonsen 1 219 Skoleelev Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Nils H. Johannessen 1 231 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Olav Støylen 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sverre Odvar Worum 1 301 Forbundsekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Getz 1 301 Assisterende Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ingeborg Stokke 2 301 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Svein A. Schjetne 1 301 Ass.Fylkesarbeidssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Inspektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arnfinn Heksem 1 301 Overingeniør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arild Kalvik 1 301 Forbundsformann Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Frank Olsen 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ruth Formo 2 402 Faglærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Haugen 1 711 Frisørmester Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Larsen 1 805 Tømmermester Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Håkon Holgernes 1 1201 Hovedlærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Peter Eklo 1 1601 Pensjonist Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Harald Jenssen 1 1866 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ragnar J. Seljevold 1 1902 Lektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Nils Toft 1 2012 Rektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Leder Nils H. Johannessen 1 231 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Trygg Willy Buer 1 233 Opplæringsleder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anne-Berit Holm 2 301 Undervisningsinspektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Terje Osmundsen 1 301 Stud. Polit. I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eva Harbitz 2 301 Opplæringskonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Robert Bakken 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Karl Per Olsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Finn Chr. Fjeld 1 301 Urmakermester I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Skoleinspektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Varaformann I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Petter Færevåg 1 301 Skoleelev I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Martinsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Sverre Odvar Worum 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 805 Damefrisørmester I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Leif Orre Haaland 1 1103 Lærling I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arvid Myking 1 1253 Lærer I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gerd Kjellaug Berge 2 1441 Hotellvertinne I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kristine Sherridan 2 1702 Skoleelev I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tore Hovland 1 301 Restauratør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tor Alvsåker 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Nestleder Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1983 Leder Nils H. Johannessen 1 231 Forbundsformann I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Trygg Willy Buer 1 233 Opplæringsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Martinsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Karl Per Olsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Anne-Berit Holm 2 301 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Robert Bakken 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Tor Alvsåker 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eva Harbitz 2 301 Opplæringskonsule I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Opplysningssekret I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Sverre Odvar Worum 1 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Tore Hovland 1 301 Restauratør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Petter Færevåg 1 301 Skoleelev I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Finn Chr. Fjeld 1 301 Urmakermester I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 805 Damefrisørmester I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Leif Orre Haaland 1 1103 Lærling I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Strand 1 1201 Elevrådsformann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arvid Myking 1 1253 Lærer I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kristine Sherridan 2 1702 Skoleelev I statsråd 1970
1984 Nestleder Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1984 Leder Nils H. Johannessen 1 231 Forbundsformann I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygg Willy Buer 1 233 Opplæringsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Petter Færevåg 1 301 Skoleelev I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Karl Per Olsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Robert Bakken 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Tor Alvsåker 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Odvar Worum 1 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Opplysningssekret I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Martinsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Finn Chr. Fjeld 1 301 Urmakermester I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Tore Hovland 1 301 Restauratør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne-Berit Holm 2 301 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Eva Harbitz 2 301 Opplæringskonsule I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 805 Damefrisørmester I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Leif Orre Haaland 1 1103 Lærling I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Strand 1 1201 Elevrådsformann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arvid Myking 1 1253 Lærer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær I statsråd 1970
1985 Nestleder Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør I statsråd 1970
1985 Leder Nils H. Johannessen 1 231 Forbundsformann I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Trygg Willy Buer 1 233 Opplæringsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Opplysningssekret I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Finn Chr. Fjeld 1 301 Urmakermester I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Martinsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Robert Bakken 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne-Berit Holm 2 301 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Petter Færevåg 1 301 Skoleelev I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tore Hovland 1 301 Restauratør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Karl Per Olsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tor Alvsåker 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eva Harbitz 2 301 Opplæringskonsule I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Sverre Odvar Worum 1 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 805 Damefrisørmester I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Leif Orre Haaland 1 1103 Lærling I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Strand 1 1201 Elevrådsformann Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arvid Myking 1 1253 Lærer I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær I statsråd 1970
1986 Nestleder Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør I statsråd 1970
1986 Leder Nils H. Johannessen 1 231 Forbundsformann I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Trygg Willy Buer 1 233 Opplæringsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Eva Harbitz 2 301 Opplæringskonsule I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tore Hovland 1 301 Restauratør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Robert Bakken 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Petter Færevåg 1 301 Skoleelev I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sverre Odvar Worum 1 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Karl Per Olsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tor Alvsåker 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Martinsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Opplysningssekret I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne-Berit Holm 2 301 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Finn Chr. Fjeld 1 301 Urmakermester I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmester I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Leif Orre Haaland 1 1103 Lærling I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Strand 1 1201 Elevrådsformann Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arvid Myking 1 1253 Lærer I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1987 Leder Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Gerd Laastad 2 220 Adjunkt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Andre Lorentzen 1 301 Lærling Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjersti Sylling 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan Steinar Moen 1 301 Blomsterdekorat I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ralph Johannessen 1 301 Rektor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Forfang 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Thorkilsen 1 301 Nestformann I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anders Vangen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tor Alvsåker 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Astrid Bryn 2 301 Tømrer I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kirsten Rogstad 2 301 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Harald Gårder Lothe 1 602 Malermester Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmeste I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Alf Georg Tobiassen 1 1103 Lærling Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Reidun Bogen 2 1601 Undervisningsin I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Kristian Hansen 1 0 Juridisk Konsul Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Gerd Laastad 2 220 Adjunkt I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ralph Johannessen 1 301 Rektor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kirsten Rogstad 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Forfang 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Astrid Bryn 2 301 Tømrer I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjersti Sylling 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Thorkilsen 1 301 Nestformann I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor Alvsåker 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Steinar Moen 1 301 Blomsterdekorat I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Andre Lorentzen 1 301 Lærling Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmeste I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Alf Georg Tobiassen 1 1103 Lærling Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Haugen 2 1804 Malermester Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Truls Ørnulf Hauger 1 219 Ingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Gerd Laastad 2 220 Adjunkt I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Margaret Kristoffersen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ralph Johannessen 1 301 Rektor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjersti Sylling 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Erik Andre Lorentzen 1 301 Lærling Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Alvsåker 1 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Thorkilsen 1 301 Nestformann I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Forfang 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Astrid Bryn 2 301 Tømrer I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kirsten Rogstad 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Steinar Moen 1 301 Blomsterdekorat I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Kristian Hansen 1 705 Juridisk Konsul Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gerd Kongstvedt Lund 2 806 Damefrisørmeste I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Alf Georg Tobiassen 1 1103 Lærling Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Knut Haugen 2 1804 Malermester Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Sørensen 1 102 Nestleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Berit Knudsen 2 219 Leder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gerd Laastad 2 220 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Sjølie 1 220 Opplæringsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Jens Petter Trangerud 1 220 Opplæringsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Jens-Petter Jensen 1 237 2. Nestleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jørgen Bjelke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Therese Wiik 2 301 Lærling I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ralph Johannessen 1 301 Rektor I statsråd 1970 1970
1990 Leder Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1970
1990 Nestleder Wilhelm A. Andersen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Hansen 1 301 Opplæringsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Elisabeth Lange 2 301 Opplæringsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Karl Per Olsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1990 Varamedlem og nestleder Kjell Egil Torgersen 1 602 Nestleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Thor Helm Hansen 1 706 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Randi Gran Tørring 2 713 Lærer I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kai Evensen 1 806 Ass. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Per Langeland 1 1001 Malermester I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Marianne Gjerde 2 1201 Lærling I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Velaug Veum 2 1421 Pedagogisk Rådg I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Harald Barstad 1 1432 Inspektør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Grut 1 1601 Lærling I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Peder Hembre 1 1719 Faglærer I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Inger Lovise Olsen 2 2022 Daglig Leder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Sørensen 1 102 Nestleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Berit Knudsen 2 219 Leder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Sjølie 1 220 Opplæringsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jens Petter Trangerud 1 220 Opplæringsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jens-Petter Jensen 1 237 2. Nestleder I statsråd 1970
1991 Leder Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Hansen 1 301 Opplæringsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1991 Nestleder Wilhelm A. Andersen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Elisabeth Lange 2 301 Opplæringsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Therese Wiik 2 301 Lærling I statsråd 1970
1991 Varamedlem og nestleder Kjell Egil Torgersen 1 602 Nestleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Thor Helm Hansen 1 706 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Randi Gran Tørring 2 713 Lærer I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kai Evensen 1 806 Ass. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Per Langeland 1 1001 Malermester I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Marianne Gjerde 2 1201 Lærling I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Velaug Veum 2 1421 Pedagogisk Rådg I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Harald Barstad 1 1432 Inspektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Grut 1 1601 Lærling I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Peder Hembre 1 1719 Faglærer I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Inger Lovise Olsen 2 2022 Daglig Leder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tore Faarlund Karlsen 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Sørensen 1 102 Nestleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Berit Knudsen 2 219 Leder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jens Petter Trangerud 1 220 Opplæringsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Sjølie 1 220 Opplæringsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jens-Petter Jensen 1 237 2. Nestleder I statsråd 1970
1992 Leder Carl E. Rønneberg 1 301 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Lange 2 301 Opplæringsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Erik Markussen 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Hansen 1 301 Opplæringsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anita Aanonli Hanebo 2 301 Lærling Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Eidem 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Therese Wiik 2 301 Lærling I statsråd 1970
1992 Nestleder Wilhelm A. Andersen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1992 Varamedlem og nestleder Kjell Egil Torgersen 1 602 Nestleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Thor Helm Hansen 1 706 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Randi Gran Tørring 2 713 Lærer I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kai Evensen 1 806 Ass. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Per Langeland 1 1001 Malermester I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Berit Nor Hansen 2 1103 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Magne Odd Strand 1 1201 Murmester Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Marianne Gjerde 2 1201 Lærling I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Velaug Veum 2 1421 Pedagogisk Rådg I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Harald Barstad 1 1432 Inspektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Grut 1 1601 Lærling I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Peder Hembre 1 1719 Faglærer I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Inger Lovise Olsen 2 2022 Daglig Leder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Monica Wegling 2 0 Skoleelev I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Dag Thoresen 1 0 Elev I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tore Faarlund Karlsen 1 0 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Harry Lysø 1 102 I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Sørensen 1 102 Nestleder I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Henning Solhaug 1 211 I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Berit Knudsen 2 219 Leder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Sjølie 1 220 Opplæringsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jens-Petter Jensen 1 237 2. Nestleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anita Aanonli Hanebo 2 301 Lærling I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Jæger 1 301 Advokat I statsråd 1970
1993 Nestleder Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Eidem 1 301 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Erik Markussen 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Terje Kristensen 1 301 I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Hansen 1 301 Opplæringsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Solfrid Johansen 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Hilde Borgir 2 301 I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1993 Leder Carl E. Rønneberg 1 301 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjell Egil Torgersen 1 602 Nestleder I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Thor Helm Hansen 1 706 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Randi Gran Tørring 2 713 Lærer I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kai Evensen 1 806 Ass. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Berit Nor Hansen 2 1103 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Magne Odd Strand 1 1201 Murmester Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Marianne Gjerde 2 1201 Lærling I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Velaug Veum 2 1421 Pedagogisk Rådg I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Harald Barstad 1 1432 Konsulent I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Peder Hembre 1 1719 Faglærer I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Inger Lovise Olsen 2 2022 Daglig Leder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Berith Bergersen 2 102 Nestleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Harry Lysø 1 102 I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Henning Solhaug 1 211 I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Hans Bjertnes-Tangen 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970 1970
1994 Nestleder Carl E. Rønneberg 1 220 Direktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Nestleder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Marit Gusdal 2 237 Oppláringskonsu I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Jens-Petter Jensen 1 237 2 Nestleder I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1994 Leder Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretár I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Mathis T Berge 1 301 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Eidem 1 301 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Karin El Torp 2 301 2 Nestleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Solfrid Johansen 2 301 Sekretár I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Finn Bærland 1 301 Opplysningssekr I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Sigrun Vågeng 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Gerd Wol Goddard 2 301 Rektor I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Sigrun Torbo 2 301 Elev I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Erik Markussen 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Knut H Vollan 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Jæger 1 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Gunnar Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Terje Kristiansen 1 301 I statsråd 1970 1970
1994 Nestleder Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretár I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjell Egil Torgersen 1 602 Nestleder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Thor Helm Hansen 1 706 Forbundssekretá I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Anders Kristoffersen 1 706 Nestleder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Hilde Borgir 2 707 Nestleder I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Randi Gran Tørring 2 713 Lárer I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Åse Gyda Skålerud 2 829 Rettledningskon I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Berit Nor Hansen 2 1103 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Connie H Susort 2 1146 Utviklingssjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Magne Odd Strand 1 1201 Murmester I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Aud Eva Bjørdal 2 1201 Rektor I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Marianne Gjerde 2 1201 Lárling I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Velaug Veum 2 1421 Pedagogisk Ridg I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Harald Barstad 1 1432 Konsulent I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Peder Hembre 1 1719 Faglærer I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Jorulf Haugen 1 1804 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Børje Furunes 1 1833 Ungdomssekretær I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Arnljot Næss 1 1902 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Inger Lovise Olsen 2 2022 Daglig Leder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Dag Thoresen 1 Elev I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Monica Wegling 2 Skoleelev I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Berith Bergersen 2 102 Nestleder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Nestleder I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Marit Gusdal 2 237 Opplæringskonsu I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Gerd Wol Goddard 2 301 Rektor I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Mathis T Berge 1 301 Direktør I statsråd 1970
1995 Leder Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Knut H Vollan 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Karin El Torp 2 301 2. Nestleder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Sigrun Torbo 2 301 Elev I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Finn Bærland 1 301 Opplysningssekr I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Mari Ringereide Larsen 2 301 I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Anders Kristoffersen 1 706 Nestleder I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Ragnar Gregersen 1 806 Sektorleder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 806 Sekretær I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Åse Gyda Skålerud 2 829 Konsulent I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Connie H Susort 2 1146 Utviklingssjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Aud Eva Bjørdal 2 1201 Rektor I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jorulf Haugen 1 1804 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Børje Furunes 1 1833 Ungdomssekretær I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Arnljot Næss 1 1902 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Berith Bergersen 2 102 Utdanningssekre I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Lo-Sekretær I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Marit Gusdal 2 237 Opplæringskonsu I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Finn Bærland 1 301 Opplysningssekr I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kurt Stian Lysfjord 1 301 I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Knut H. Vollan 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Mari Ringereide Larsen 2 301 I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Sigrun Torbo 2 301 Elev I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Gerd Wold Goddard 2 301 Rektor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Mathis Berge 1 301 Fhv. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Karin Elisabeth Torp 2 301 2. Nestleder I statsråd 1970
1996 Nestleder Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Ragnar Gregersen 1 806 Sektorleder I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 806 Sekretær I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Åse Gyda Skåler Mo 2 829 Konsulent I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Connie Hadland 2 1146 Utviklingssjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Aud Eva Bjørdal 2 1201 Rektor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jorulf Haugen 1 1804 Fylkesutdanning I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Børje Furunes 1 1833 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Arnljot Næss 1 1902 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Berith Bergersen 2 102 Utdanningssekre I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Lo-Sekretær I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Gusdal 2 237 Opplæringskonsu I statsråd 1970
1997 Nestleder Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Karin Elisabeth Torp 2 301 Nestleder I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Mathis Berge 1 301 Fhv. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Gerd Wold Goddard 2 301 Rektor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Finn Bærland 1 301 Opplysningssekr I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kurt Stian Lysfjord 1 301 I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Knut H. Vollan 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Åse Gyda Skåler Mo 2 412 Konsulent I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Ragnar Gregersen 1 806 Sektorleder I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 806 Sekretær I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Connie Hadland 2 1146 Utviklingssjef I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Aud Eva Bjørdal 2 1201 Rektor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Jorulf Haugen 1 1804 Fylkesutdanning I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Børje Furunes 1 1833 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Arnljot Næss 1 1902 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
2002 Sverre J. Hervik 106 Fylkespolitiker
2002 Inger Beate Lundsgård 219 Avdelingsleder
2002 Øyvind Engh 219 Avdelingsleder
2002 Signe Solhaug 219 Forbundssekretær
2002 Leder Ellen Stensrud 230 Lo-Sekretær
2002 Berit Nafstad Lyftingsmo 235 Fylkesutdanningsdirektør
2002 Åse Akselsen 235 Kartellsekretær
2002 Marit Gusdal 237 Utdanningskonsulent
2002 Elisabeth Lund 301 Fagsjef
2002 Knut H. Vollan 301 Forbundssekretær
2002 Wenche Paulsrud 301 Rådgiver
2002 Stein Grøtting 301 Nestleder
2002 Nestleder Johan William Sverdrup 301 Fagsjef
2002 Finn Melbø 301 Avdelingsdirektør
2002 Tor Arne Johnsen 301 Førstekonsulent
2002 Steinar Johnsen 301 Rådgiver
2002 Rolf Jørn Karlsen 806 Forbundssekretær
2002 Magne Nesvik 1103 Fylkesutdanningsdirektør
2002 Eivind Johnsen 1601 Fagsjef
2002 Ole Henrik Hjartøy 1804 Bedriftsrådgiver
2002 Guri Lund 2012 Rektor
2002 Sigrid Melkeraaen Nestleder
2002 Ola S. Aspeland Fylkespolitiker
2002 Ingrid Johansen Personaldirektør
2002 Clas Delp Forbundssekretær
2002 Kjell Reidar Hetland
2002 Tormod Skjerve
2002 Erna Dynge Nestleder
2002 Knut Christensen Direktør
2002 Kjellaug Tørstad
2002 Tove Johansen Avdelingsleder
2002 Oddny Andreassen Hovedlærer
2002 Kurt Henriksen Rektor
2002 Øyvind Kvanmo Sund Generalsekretær
2002 Kjell Nermann Rektor
2003 Øyvind Engh Avdelingsleder
2003 Åse Akselsen Kartellsekretær
2003 Clas Delp Forbundssekretær
2003 Signe Solhaug Forbundssekretær
2003 Tove Johansen Avdelingsleder
2003 Kurt Henriksen Rektor
2003 Nestleder Johan William Sverdrup Fagsjef
2003 Observatør Tormod Skjerve
2003 Eivind Johnsen Fagsjef
2003 Leder Ellen Stensrud Lo-Sekretær
2003 Elisabeth Lund Fagsjef
2003 Stein Grøtting Nestleder
2003 Observatør Kjellaug Tørstad
2003 Observatør Kjell Reidar Hetland
2003 Sverre J. Hervik Fylkespolitiker
2003 Rolf Jørn Karlsen Forbundssekretær
2003 Knut Christensen Direktør
2003 Finn Melbø Avdelingsdirektør
2003 Ingrid Johansen Personaldirektør
2003 Magne Nesvik Fylkesutdanningsdirektør
2003 Øyvind Kvanmo Sund Generalsekretær
2003 Inger Beate Lundsgård Avdelingsleder
2003 Marit Gusdal Utdanningskonsulent
2003 Sigrid Melkeraaen Nestleder
2003 Ola S. Aspeland Fylkespolitiker
2003 Observatør Tor Arne Johnsen Førstekonsulent
2003 Knut H. Vollan Forbundssekretær
2003 Wenche Paulsrud Rådgiver
2003 Guri Lund Rektor
2003 Erna Dynge Nestleder
2003 Ole Henrik Hjartøy Bedriftsrådgiver
2003 Oddny Andreassen Hovedlærer
2003 Kjell Nermann Rektor
2003 Steinar Johnsen Rådgiver
2003 Berit Nafstad Lyftingsmo Fylkesutdanningsdirektør