FORVALTNINGSDATABASEN

Kirsten Rogstad

Denne siden viser opplysninger om Kirsten Rogstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Kirsten Rogstad
NSD id-nummer: 3688
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1985 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1986 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1986 Utvalg til å forberede mesterbrevlovens ikrafttreden Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1987 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1970
1987 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1987 Utvalg til å forberede mesterbrevlovens ikrafttreden Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1987 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970
1988 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1970
1988 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1970 1970
1988 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretæ 1970
1989 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1970
1989 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretæ 1970
1990 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Forbundssekretæ 1970 1970
1990 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Forbundssekretæ 1970
1990 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 706 Forbundssekretæ 1970
1991 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Forbundssekretæ 1970
1991 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 706 Forbundssekretæ 1970
1992 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Forbundssekretæ 1970
1993 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Forbundssekretæ 1970
1994 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Forbundssekretá 1970
1995 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Forbundssekretæ 1970
1996 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Forbundssekretæ 1970
1997 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Forbundssekretæ 1970