Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj
Utvalgsnummer: 2065000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1979 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Mandat og instruks ikke utformet. Funksjonstiden for styret er forlenget til 1.1.1985 i påvente av ny styreinstruks for statlige vg skoler utenfor Lov om videregående opplæring.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 3 9000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 2 9916 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 3 11315 Annen instans
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 1 8341 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 2 9529 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 2 18686 Vedkommende departement
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 2 29156 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 0 3 29590
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 0 4 20000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 0 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 0 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 0 3 56753
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 0 3 43950
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 0 0 0
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 4 5 93461
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Hans Olav Isaksen 1 301 Reisesekretær Av departement 1970
1980 Leder Gerhard Grimen 1 1201 Overlærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Fridtjof Eilertsen 1 1601 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ingrid Hansen 2 1601 Husmor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Torbjørn Kinn 1 1601 Lege Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Peder Bruun 1 1601 Avdelingsformann Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Edvin Kanestrøm 1 1601 Kaptein Av instans utenfor departement 1970
1981 Nestleder Hans Olav Isaksen 1 301 Reisesekretær Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Torbjørn Kinn 1 1601 Lege Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Peder Bruun 1 1601 Avdelingsformann Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Fridtjof Eilertsen 1 1601 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Ingrid Hansen 2 1601 Husmor Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Edvin Kanestrøm 1 1601 Kaptein Av instans utenfor departement 1970
1983 Nestleder Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær Av departement 1970 1970
1983 Leder Gerhard Grimen 1 1201 Rektor Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ingrid Hansen 2 1601 Husmor Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Georg Andreas Nordvik 1 1601 Inspektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Fridtjof Eilertsen 1 1601 Fhv. Fylkesarbeid Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Edvin Kanestrøm 1 1601 Kaptein 1970 1970
1983 Vanlig medlem Peder Bruun 1 1601 Avdelingsformann Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Torbjørn Kinn 1 1601 Lege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 213 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Karl Lunderø 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gudmund Aasheim 1 238 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Odd K Hagland 1 703 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Odd A Nilsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Maritim Sjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Karl Lunderø 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gudmund Aasheim 1 238 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Odd K. Haglund 1 703 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd A Nilsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Maritim Sjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karl Lunderø 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Marit Aurstad 2 238 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd K. Haglund 1 703 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Olav Sivertsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Maritim Sjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Karl Lunderø 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gudmund Aasheim 1 238 Sekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd K. Haglund 1 703 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Odd A Nilsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Maritim Sjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Karl Lunderø 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd K. Haglund 1 703 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Odd A. Nilsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Faglærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Karl Lunderø 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Odd K. Haglund 1 703 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Odd A. Nilsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Faglærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Karl Lunderø 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Odd K. Haglund 1 703 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Odd A. Nilsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Faglærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Karsten Klepsvik 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bente Alver 2 238 Sjøkaptein Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Odd K. Haglund 1 703 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Odd A. Nilsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Faglærer Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arnfinn Stuhaug 1 230 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Hans Ola Isaksen 1 231 Forhandlingsled Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Karsten Klepsvik 1 231 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bente Alver 2 238 Sjøkaptein Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ingrid Kihle 2 301 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Odd K. Haglund 1 703 Lærer Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Organisasjonsse Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Romtveit 1 834 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Thor Chr. Thorsen 1 1001 Lærer Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Odd A. Nilsen 1 1201 Adjunkt Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein J Syre 1 1219 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Asbjørn Endresen 1 1515 Driftssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anne Berg 2 1804 Leder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hans E. Karlsen 1 1866 Faglærer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ingrid Kihle 2 301 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Avdelingsleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Romtveit 1 834 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein J Syre 1 1219 Av departement 1970
1995 Leder Anne Berg 2 1804 Leder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ingrid Kihle 2 301 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Avdelingsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Romtveit 1 834 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein J. Syre 1 1219 Av departement 1970
1996 Leder Anne Berg 2 1804 Leder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingrid Kihle 2 301 Mannskapssjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Avdelingsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Gunnar Romtveit 1 834 Overingeniør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein J. Syre 1 1219 Personalsjef Av departement 1970
1997 Leder Anne Berg 2 1804 Org.- Og Person Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Otto Åsen 1 1970