FORVALTNINGSDATABASEN

Gudmund Åsheim

Denne siden viser opplysninger om Gudmund Åsheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Gudmund Åsheim
NSD id-nummer: 4139
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 238 Skipsfører 1970
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein
1980 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0 Sjøkaptein 1970
1980 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein
1980 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Kaptein 1970
1981 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 238 Skipsfører 1970
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 238 Sekretær 1970 1970
1981 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein
1981 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein
1981 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Kaptein 1970
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Forbundssekretær 1970 1970
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 238 Skipsfører 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Skipsfører 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Skipsfører 1970
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Skipsfører 1970
1984 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Skipsfører 1970
1984 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Skipsfører 1970 1970
1984 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Skipsfører 1970
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Skipsfører 1970
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Skipsfører 1970
1985 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970
1985 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970
1985 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Direktør 1970
1985 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970 1970
1986 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970
1986 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 238 Direktør 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970 1970
1986 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970
1987 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970
1987 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 238 Direktør 1970
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970 1970
1987 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970
1987 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Direktør 1970
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970 1970
1988 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970 1970
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970 1970
1988 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970 1970
1988 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970 1970
1990 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970 1970
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970 1970
1991 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970
1992 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 238 Sjøkaptein 1970