FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø
Utvalgsnummer: 2067000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1938
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 28.03.1938 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
For styret gjelder regler fastsatt av departementet for styret for statlig videregående skole.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 4 31000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 4 4 21150 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 0 0 4 6350 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 3 32000 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 5 55400 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 0 0 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 4 10516 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 4 33092
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 7 60000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Pedersen 1 215 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sigmund Jarle Næss 1 2002 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Leder Cæsar Nicodemussen 1 2002 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Paul G. Mathisen 1 2002 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Roger Skotnes 1 2002 Rådgiver Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Torbjørn Martinsen 1 2002 Skolestyrer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjørnulf Mikalsen 1 2028 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Medlem og sekretær Thor Robertsen 1 2002 Rektor 1970 1970
1983 Vanlig medlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Kontrollør Av departement 1970 1970
1983 Nestleder Steinar Eliassen 2 1902 Salgssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Martin Sig Luther 1 1902 Distriktsinspektø Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Grethe Sivertsen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Thor Robertsen 1 2002 Rektor Av departement 1970 1970
1983 Leder Roger Kofoed 1 2002 Produksjonsleder Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Leif S. Larsen 1 2002 Filetskjærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Ingebretsen 1 2003 Fiskerisjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Lektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Marit Fløtten 2 2030 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Martin Sig Luther 1 1902 Distriktsinspektø Av departement 1970
1984 Nestleder Steinar Eliassen 2 1902 Salgssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Grethe Sivertsen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1984 Leder Roger Kofoed 1 2002 Produksjonsleder Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Leif S. Larsen 1 2002 Filetskjærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan Ingebretsen 1 2003 Fiskerisjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Undervisningsinsp Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Marit Fløtten 2 2030 Adjunkt Av departement 1970
1985 Nestleder Steinar Eliassen 2 1902 Salgssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Martin Sig Luther 1 1902 Distriktsinspektø Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Grethe Sivertsen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1985 Leder Roger Kofoed 1 2002 Produksjonsleder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Leif S. Larsen 1 2002 Filetskjærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Ingebretsen 1 2003 Fiskerisjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Undervisningsinsp Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Marit Fløtten 2 2030 Journalist Av departement 1970
1986 Nestleder Steinar Eliassen 2 1902 Salgssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Martin Sig Luther 1 1902 Distriktsinspektø Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Grethe Sivertsen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1986 Leder Roger Kofoed 1 2002 Produksjonsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Leif S. Larsen 1 2002 Filetskjærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Ingebretsen 1 2003 Fiskerisjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Lektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marit Fløtten 2 2030 Journalist Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Martin Sig Luther 1 1902 Distriktssjef Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Helene Jensen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Knut Ramleth 1 2002 Bestyrer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Leif S. Larsen 1 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektø Av departement 1970
1987 Nestleder Berit Oppegaard 2 2020 Rektor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Helene Jensen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Knut Ramleth 1 2002 Bestyrer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektø Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Helene Jensen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Knut Ramleth 1 2002 Bestyrer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 2012 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Helene Jensen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Knut Ramleth 1 2002 Bestyrer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hugo Nilsen 1 2002 Fiskeindustriar Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 2012 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger Helene Jensen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Knut Ramleth 1 2002 Bestyrer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hugo Nilsen 1 2002 Fiskeindustriar Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 2012 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Edel O. Elvevoll 2 0 Senterleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Berit Anna Hanssen 2 1902 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Trygve Isaksen 1 1941 Fiskeindustriar Av departement 1970
1992 Vanlig medlem John-Ove Aspnes 1 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Ramleth 1 2002 Bestyrer Av departement 1970 1970
1992 Leder Thor Robertsen 1 2002 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif S. Larsen 1 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Asbjørn Larsen 1 2002 Distriktsarbeid Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Øystein Jørgensen 1 2028 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Berit Anna Hanssen 2 1902 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Edel O. Elvevoll 2 1902 Senterleder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Trygve Isaksen 1 1941 Fiskeindustriar Av departement 1970
1993 Vanlig medlem John-Ove Aspnes 1 2001 Arbeidsleder Av departement 1970
1993 Leder Thor Robertsen 1 2002 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Asbjørn Larsen 1 2002 Distriktsarbeid Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Øystein Jørgensen 1 2028 Disponent Av departement 1970