FORVALTNINGSDATABASEN

Marit Fløtten

Denne siden viser opplysninger om Marit Fløtten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Fløtten
NSD id-nummer: 1993
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2030 Adjunkt 1970 1970
1983 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2030 Adjunkt 1970
1984 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2030 Adjunkt 1970
1984 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2030 Adjunkt 1970 1970
1985 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2030 Journalist 1970
1986 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2030 Journalist 1970
1987 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2030 Adjunkt 1970
1988 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2030 Adjunkt 1970