FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd
Utvalgsnummer: 2120000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1949
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1949 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Norges allmennvitenskapelige forskningsråd har som oppgave å fremme forskning innenfor humanistiske fag, medisin, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og forskning for samfunnsplanlegging.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 98 0 84 4292000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 106 84 4292000 Annen instans
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 12 8 650000 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 92 92 22 523000 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 9 300000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 0 0 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 11 420750 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 50 714000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 8 295500
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 6 12 385000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 8 6 10 259000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 8 6 9 631000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 8 6 8 447384
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Kjell Myhren 1 217 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 219 Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Natascha Heintz 2 219 Konservator I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald Aars 1 219 Dosent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Øystein Sjaastad 1 220 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Reidar Egil Mørk 1 229 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Knut Olav Grøholt 1 230 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Carl Erik Grennes 1 301 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Vigdis Ystad 2 301 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Jørgensen 1 301 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Natalie Rogoff Ramsøy 2 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingjald Ørbeck Sørheim 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kaare N. Selvig 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Leder Fredrik Mellbye 1 301 Statsfysikus Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Malin Brattstrøm 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Astrid Elisabe Nypan 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Sofie Rogstad 2 301 Instituttleder 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ottil Tharaldsen 2 301 I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Øyvind Skard 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inge Lønning 1 301 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Vigdis Bunkholdt 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inger Nadomi 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Hesjedal 1 821 Undervisningsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Tore Helstrup 1 1201 Førstelektor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar Hope 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Martin Mork 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Cecilia Jarlskog 2 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Roald Sætre 1 1201 Forsker I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Stavang 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ole Johan Østvedt 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Axel Hærem 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Skirbekk 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ole Gilhuus-Moe 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Claus Ola Solberg 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Carl Julius Norstrøm 1 1201 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Hallgrim Kløve 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Hallvard Nordås 1 1519 Amanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ola Kai Ledang 1 1601 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Bøe 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Svein Haftorn 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Willy Martinussen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Bakke 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1980 Nestleder Asbjørn Aase 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Håvard Alstadheim 1 1714 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Asle Høgmo 1 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Westlund 1 1902 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Åsmund Lønning Strømnes 1 1902 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Trond Thuen 1 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kåre Jacob Joh Meløe 1 1902 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Per Mathisen 1 1902 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Karsten Trulsen 1 1902 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arne Kjekshus 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 219 Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Natascha Heintz 2 219 Konservator I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Øystein Sjaastad 1 220 Dosent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Reidar Egil Mørk 1 229 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Knut Olav Grøholt 1 230 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Vigdis Ystad 2 301 Dosent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Kaare N. Selvig 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Malin Brattstrøm 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ottil Tharaldsen 2 301 I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Natalie Rogoff Ramsøy 2 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Carl Erik Grennes 1 301 Dosent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Inger Nadomi 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Astrid Elisabe Nypan 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Inge Lønning 1 301 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Finn Børre Stokholm 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Jørgensen 1 301 Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Sofie Rogstad 2 301 Instituttleder 1970 1970
1981 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Øyvind Skard 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Olav Hesjedal 1 821 Undervisningsleder I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Knut Brautaset 1 904 Undervisningsleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Hope 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Axel Hærem 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Hallgrim Kløve 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Torleiv Lien 1 1201 Dosent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Roald Larsen 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Skirbekk 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ole Johan Østvedt 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Carl Julius Norstrøm 1 1201 Dosent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Stavang 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ole Gilhuus-Moe 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Martin Mork 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Cecilia Jarlskog 2 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Roald Sætre 1 1201 Forsker I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Claus Ola Solberg 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Tore Helstrup 1 1201 Førstelektor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Hallvard Nordås 1 1519 Amanuensis I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Willy Martinussen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1981 Nestleder Asbjørn Aase 1 1601 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Bakke 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Svein Haftorn 1 1601 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ola Kai Ledang 1 1601 Dosent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Håvard Alstadheim 1 1714 Dosent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Kåre Jacob Joh Meløe 1 1902 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Knut Westlund 1 1902 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Karsten Trulsen 1 1902 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Åsmund Lønning Strømnes 1 1902 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Trond Thuen 1 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Per Mathisen 1 1902 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Asle Høgmo 1 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Per Ofstad 1 103 Undervisningsled I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Petter Jakobsen 1 130 Undervisningsled I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Olav Hepsø 1 213 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Randi Sømme 2 215 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tora Houg 2 216 Forsker I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Kjell Myhren 1 217 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Sigurd Skirbekk 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Leder Erik Myhre 1 219 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Natascha Heintz 2 219 Konservator I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektø I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Gjevik 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Rolf Nyberg-Hansen 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Harald Aars 1 219 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Asbjørn Kjønstad 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Sten Jacobsen 1 220 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Guri Dyrendahl 2 230 Sosionom I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ellen Piec Rustad 2 231 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Drude Elisabeth Berntsen 2 301 Instituttsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Mari Holmboe Ruge 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jens G. Hauge 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Brit Denstad 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Knut Kolsrud 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ragnfrid Stokke 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Per Eugen Maltby 1 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Marika Kolbenstvedt 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Francis Sejersted 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Berit Smestad Paulsen 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Trine Normann 2 301 Overlege I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Gerd Sætness 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Sverre Ringard 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Finn Børre Stokholm 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1982 Leder Inge Lønning 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Mette Sveram 2 301 Rektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Else Mundal 2 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jon Elster 1 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tove Ilsaas 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tone Wikborg 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Grund 1 301 Planleggingssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan Madsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ottil Tharaldsen 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan M. Døderlein 1 301 Avdelingsdirektø I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Hilchen Sommerschild 2 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bernt H. Lund 1 301 Finansrådmann I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Eva Holm 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Wenche Blix Gundersen 2 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Trond Værnes 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Trygve Bakken 1 301 Avdelingsdirektø I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Arild Underdal 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Erling Eide 1 301 Utdannelsesstipe I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Per Sundby 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Lars Walløe 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Olaf Stene 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1982 Leder Hans Christian Bugge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Gurli Gleditsch 2 301 Assisterende Ove I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Kværne 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Hans Reidar Haanæs 1 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Førstelektor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Marit Engebretsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Sofie Rogstad 2 301 Instituttleder I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jorunn Christensen 2 301 Distriktssekretæ I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Rolf Fladby 1 301 Instituttbestyre I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Venås 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 301 Dr.Ingeniør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Sverre Pettersen 1 401 Fylkesrådmann I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Ordfører I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Magne Velure 1 501 Museumsstyrer I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Widar Hvamb 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Reidar Astås 1 705 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Sverre Nordby 1 707 Fylkesordfører I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Stein Tryti 1 721 Høgskolelektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Magnar Norderhaug 1 722 Naturverninspekt I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Odd Erik Johansen 1 807 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Claus Krag 1 821 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Oddvar Haugland 1 821 Rektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Olav Hesjedal 1 821 Rektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Martin Sjekkeland 1 821 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Trygve Breiteig 1 1001 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Førstekonsulent I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Kjølv Eivind Egeland 1 1103 Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tor Bu 1 1103 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kåre Hegland 1 1103 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Torleiv Lien 1 1201 Dosent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Roald Sætre 1 1201 Forsker I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ole Gilhuus-Moe 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Wenche Håland 2 1201 Sjefspsykolog I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Roald Larsen 1 1201 Amanuensis Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Gisle Fosse 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Karen B. Helle 2 1201 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Magnar Brekke 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ole Johan Østvedt 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Beatrice Sandberg 2 1201 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Agnar Sandmo 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Martin Mork 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Gro Mandt 2 1201 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tollak B. Sirnes 1 1201 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Aina Uhde 2 1201 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Knut Venneslan 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Olav Harald Jensen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Cecilia Jarlskog 2 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjarne Fidjestøl 1 1201 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jorunn Sletten 2 1201 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Nestleder Magne S. Espedal 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ingunn Birkeland 2 1201 Husmor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Claus Ola Solberg 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bente Gullveig Alver 2 1201 Universitetslekt I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Knut Aukland 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Johs. B. Thue 1 1420 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Einar Tofte 1 1502 Finansrådmann I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Peter Hallaråker 1 1519 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jorunn Hetland 2 1519 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Hans Kolbein Dahle 1 1519 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Jan Brockmann 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan Chr. Brøgger 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Vidar Horsfjord 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Terje Østvold 1 1601 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Leder Ola Kai Ledang 1 1601 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Nestleder Anders Johnsson 1 1601 Professor Av andre 1970
1982 Vanlig medlem Gunnar Sundnes 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Peter J. Moe 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Sørensen 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Rolf Giskeødegård 1 1601 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Olav Njåstad 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jarle Simensen 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ruth Winsnes Ravndal 2 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kari Lindbekk 2 1601 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Bakke 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Svein Haftorn 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Johan A. Mæland 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Elisabeth Ingram 2 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Rolf H. Jensen 1 1663 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Olav Holt 1 1902 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Knut Rasmussen 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjarne Bjorvatn 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Nestleder Trond Eskeland 1 1902 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Gerd Bjørhovde 2 1902 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Narve Bjørgo 1 1902 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Odd Halvorsen 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Knut E. Eriksen 1 1902 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Karsten Trulsen 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Knut Westlund 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Leder Asbjørn Hordvik 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tore Torske 1 1902 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Bonde I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Arild Underdal 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Asbjørn Hordvik 1 301 Professor Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Brit Denstad 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Trond Værnes 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ottil Tharaldsen 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Trine Normann 2 301 Overlege Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Førstelektor Av andre 1970
1983 Leder Inge Lønning 1 301 Professor Av andre 1970 1970
1983 Nestleder Berit H. Bettum 2 706 Høyskolelektor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Claus Krag 1 821 Førsteamanuensis Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Agnar Sandmo 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Svein Erik Fauskevåg 1 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Rasmussen 1 1902 Professor Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Holt 1 1902 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Wenche Blix Gundersen 2 301 Dosent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Asbjørn Hordvik 1 301 Professor Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Nordby 1 707 Fylkesordfører I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Claus Krag 1 821 Førsteamanuensis Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein Erik Fauskevåg 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Rasmussen 1 1902 Professor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Arild Underdal 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kari Morthensen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Grund 1 301 Underdirektør Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Else Ragnhild Neumann 2 301 Professor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Vigdis Ystad 2 301 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tore Grønningsæter 1 301 Informasjonskonsu I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Thomas Fredrik Barth 1 301 Professor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Aaslaug Watson 2 301 Administrasjonsse I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 Høgskolelektor I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Undervisningsinsp I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Aakvaag 1 1201 Professor Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Knut Venneslan 1 1201 Førsteamanuensis Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Gerhard Stoltz 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Førsteamanuensis Av andre 1970
1985 Leder Eva Sivertsen 2 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Hanna Mustaparta 2 1601 Førsteamanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Erik Fauskevåg 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Trond Eskeland 1 1902 Professor Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kari Morthensen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Vigdis Ystad 2 301 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tore Grønningsæter 1 301 Informasjonskonsu I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Thomas Fredrik Barth 1 301 Professor Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Else Ragnhild Neumann 2 301 Professor Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Jan Grund 1 301 Spesialrådgiver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Aaslaug Watson 2 301 Administrasjonsse I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Hotelldirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Knut Venneslan 1 1201 Førsteamanuensis Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Gerhard Stoltz 1 1201 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Førstelektor Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Asbjørn Aakvaag 1 1201 Professor Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Hanna Mustaparta 2 1601 Førsteamanuensis Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Trond Eskeland 1 1902 Professor Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Ola Mikal Heide 1 214 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem John Bernhard Rekstad 1 230 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Liv Jorunn Storstein 2 301 Spesiallege I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tore Grønningsæter 1 301 Informasjonskon I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Egil Kallerud 1 301 Fagkonsulent I statsråd 1970
1987 Leder John Herstad 1 301 Riksarkivar I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anna Louise Von Lippe 2 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Gunnar Skirbekk 1 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Hag 2 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Synnøve Des Bouvrie 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ola Mikal Heide 1 214 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem John Bernhard Rekstad 1 230 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tore Grønningsæter 1 301 Informasjonskon I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Liv Jorunn Storstein 2 301 Spesiallege I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Egil Kallerud 1 301 Fagkonsulent I statsråd 1970
1988 Leder John Herstad 1 301 Riksarkivar I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Gunnar Skirbekk 1 1201 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anna Louise Von Lippe 2 1201 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Hag 2 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Synnøve Des Bouvrie 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem John Bernhard Rekstad 1 230 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Egil Kallerud 1 301 Fagkonsulent I statsråd 1970 1970
1989 Leder John Herstad 1 301 Riksarkivar I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Liv Jorunn Storstein 2 301 Spesiallege I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Tore Grønningsæter 1 301 Informasjonskon I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Grete Brochmann 2 301 Stipendiat I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anna Louise Von Lippe 2 1201 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Randi Alice Nilsen 2 1601 Stipendiat I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Synnøve Des Bouvrie 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Olav Holt 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Leder John Herstad 1 219 Riksarkivar I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Johan Tønnesson 1 301 Informasjonskon Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tore Grønningsæter 1 301 Informasjonskon I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Grete Brochmann 2 301 Stipendiat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anna Louise Von Lippe 2 1201 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Randi Alice Nilsen 2 1601 Stipendiat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Olav Holt 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Synnøve Des Bouvrie 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Monika Fossan 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Brostigen 1 301 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hilde Jerkø 2 301 Fagkonsule I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Grete Brochmann 2 301 Stipendiat I statsråd 1970 1970
1991 Leder Einar Steensnæs 1 1106 Undervisningsin I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jarle Simensen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Randi Alice Nilsen 2 1601 Stipendiat I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Helen Knoph Larsen 2 1902 Ass. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Personalsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Monika Fossan 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Hilde Jerkø 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Brostigen 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Leder Einar Steensnæs 1 1106 Undervisningsin I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Randi Alice Nilsen 2 1601 Stipendiat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jarle Simensen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Personalsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Helen Knoph Larsen 2 1902 Ass. Direktør I statsråd 1970