FORVALTNINGSDATABASEN

Håvard Alstadheim

Denne siden viser opplysninger om Håvard Alstadheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Håvard Alstadheim
NSD id-nummer: 71
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Dosent 1970
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Dosent 1970
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Ordfører 1970
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Ordfører 1970
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1714 Professor 1970
1988 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1714 Professor 1970
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1714 Professor 1970
1989 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1714 Professor 1970
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1714 Professor 1970
1990 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1714 Professor 1970
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1714 Professor 1970
1991 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1714 Professor 1970
1992 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1714 Professor 1970 1970
1994 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1714 Landbruksdirekt 1970
1995 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1714 Landbruksdirekt 1970
1997 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1714 Landbruksdirekt 1970