Forvaltningsdatabasen

Hovedkomiteen for norsk forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hovedkomiteen for norsk forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hovedkomiteen for norsk forskning
Utvalgsnummer: 2138000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 27.08.1965 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Medlemmer oppnevnt ved kgl.res. av 29. januar 1982 fra 1. februar 1982 til 1. februar 1983. Hovedkomiteens formål er å fremme norsk forskning og medvirke til å sikre Regjeringen det best mulige grunnlag for avgjørelser når det gjelder landets forskni
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 16 0 6 246000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 15 0 6 3040000 Annen instans
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 9 193000 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 2 148320 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Gudleiv Harg 1 219 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Forskningsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Vilhelm Aubert 1 219 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Tom Løland 1 301 Student I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Erling Fjellbirkeland 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Wenche Barth Eide 2 301 Universitetslektor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Terje Dahl 1 717 Divisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Olav Hesjedal 1 821 Undervisningsleder I statsråd 1970
1980 Leder Knut Dahl Jacobsen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Konservator I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Agnar Sandmo 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Grethe Authen Blom 2 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Povl Simonsen 1 1902 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Vilhelm Aubert 1 219 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Gudleiv Harg 1 219 Direktør I statsråd 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Tore Olsen 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Forskningsleder I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Wenche Barth Eide 2 301 Universitetslektor I statsråd 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Erling Fjellbirkeland 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Terje Dahl 1 717 Divisjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Olav Hesjedal 1 821 Undervisningsleder I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Agnar Sandmo 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Leder Knut Dahl Jacobsen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Konservator I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Grethe Authen Blom 2 1601 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Povl Simonsen 1 1902 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Anne Alvik 2 214 Ass.Overlege I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ola Mikal Heide 1 214 Rektor I statsråd 1970 1970
1982 Nestleder Gudleiv Harg 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Per Andersen 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Vigdis Ystad 2 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Arnfinn Graue 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Leder Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Reidar Hugstedt 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Amanuensis I statsråd 1970 1970