Forvaltningsdatabasen

Rådet for rettsinformasjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for rettsinformasjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for rettsinformasjon
Utvalgsnummer: 4001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal samordne og gi råd om tiltak som kan bedre de rettslige informasjonssystemer i samfunnet, særlig med henblikk på utviklingen innen moderne informasjonsteknologi.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 16 0 3 37000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 16 15 2 16795 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 16 16 3 19974 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 16 16 1 7050 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 16 16 0 0 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 16 16 0 0 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 16 16 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Erling Ree-Pedersen 1 104 Skattedirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Aasland 1 219 Høyesterettsdommer I statsråd
1980 Vanlig medlem Inger Lorange Figved 2 219 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Norman 1 219 Høyesterettsadvokat I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Magnar Flornes 1 220 Riksadvokat I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Nielsen 1 220 Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Rakel Surlien 2 301 Komitesekretær I statsråd
1980 Vanlig medlem Bjørn Haug 1 301 Regjeringsadvokat I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Wenche Siwers 2 301 Advokat I statsråd
1980 Vanlig medlem Sophie Solheim 2 301 Justissekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Schiøll 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagdommer I statsråd 1970 1970
1980 Leder Leif Eldring 1 301 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1980 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger Elisabeth Kvaase 2 301 Rasjonaliseringsleder I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Lars Jonas Nygaard 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Trygve Bakken 1 301 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Sverre Østenvik 1 301 Høyesterettsadvokat I statsråd
1980 Vanlig medlem Oddvar Lie 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Rødskog 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Statsadvokat I statsråd
1980 Vanlig medlem Audvar Os 1 301 Kommuneadvokat I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sigmund Kaarbi 1 301 Avdelingsleder I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jon Bing 1 301 Amanuensis I statsråd
1980 Vanlig medlem Erik Mo 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kåre Fløisand 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Hagen 1 301 Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jan M. Wesenberg 1 1001 Banksjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Thor Haabeth 1 1502 Fylkessekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Aasland 1 219 Høyesterettsdommer I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Magnus Aarbakke 1 220 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Nielsen 1 220 Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Rakel Surlien 2 301 Komitesekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Trygve Bakken 1 301 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Statsadvokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Sigmund Kaarbi 1 301 Avdelingsleder I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Hjalmar Austbø 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Odd Hagen 1 301 Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Inger Elisabeth Kvaase 2 301 Rasjonaliseringsleder I statsråd
1981 Nestleder Jon Bing 1 301 Amanuensis Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Wenche Siwers 2 301 Advokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Lars Jonas Nygaard 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Sverre Østenvik 1 301 Høyesterettsadvokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jan M. Wesenberg 1 1001 Banksjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd
1982 Vanlig medlem Per Sandvik 1 219 Kommuneadvokat Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Willy Ovesen 1 301 Skattedirektør Av departement 1970 1970