Forvaltningsdatabasen

Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet
Utvalgsnummer: 4036007
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Krim.foreb.råd i 1989.
Mandat:
Underutvalget skal arbeide med problemstilling vedrørende økonomisk kriminalitet og skal prioritere arbeidet innen området: konkurskriminalitet, revisors rolle, samarbeid og samordning myndighetene imellom, kriminalitet mot fellesgodene.
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Justis- og politidepartementet 7 0 3 8000
1990 Justis- og politidepartementet 7 0 7 0
1991 Justis- og politidepartementet 7 0 5 0
1992 Justis- og politidepartementet 7 0 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 8 0 3 0
1994 Justis- og politidepartementet 8 0 4 77811
1995 Justis- og politidepartementet 8 0 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 8 0 5 25677
1997 Justis- og politidepartementet 8 0 4 29382
2002 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Medlem og sekretær Øyvind Trulsrud 1 219 Konsulent Av andre 1970
1989 Leder Ragnhild Marie Hagen 2 219 Kontorsjef Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Morten Eriksen 1 219 Førstestatsadvo Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Jan Øveraasen 1 301 Statsautorisert Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Chr. Ditlev-Simonsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Ståle Gundersen 1 534 Skatterevisor Av andre 1970
1990 Leder Ragnhild Marie Hagen 2 219 Kontorsjef Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Morten Eriksen 1 219 Førstestatsadvo Av andre 1970
1990 Medlem og sekretær Øyvind Trulsrud 1 219 Konsulent Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Jan Øveraasen 1 301 Statsautorisert Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Chr. Ditlev-Simonsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Steffen G. Rogstad 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Ståle Gundersen 1 534 Skatterevisor Av andre 1970
1991 Leder Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Morten Eriksen 1 219 Førstestatsadvo Av andre 1970
1991 Medlem og sekretær Øyvind Trulsrud 1 219 Konsulent Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Jan Øveraasen 1 301 Statsautorisert Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Steffen G. Rogstad 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Ståle Gundersen 1 534 Spesialetterfor Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Morten Eriksen 1 219 Førstestatsadvo Av andre 1970
1992 Leder Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat Av andre 1970
1992 Medlem og sekretær Øyvind Trulsrud 1 219 Konsulent Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Jan Øveraasen 1 301 Statsautorisert Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Ståle Gundersen 1 534 Spesialetterfor Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Johanne Slinning 2 219 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Mette Hertzberg 2 219 Konsulent Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Morten Eriksen 1 219 Førstestatsadvo Av andre 1970 1970
1993 Vanlig medlem Øivind Hvattum 1 233 Nestleder Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Ola Svennebye 1 236 Direktør Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Dag Ellingsen 1 301 Amanuensis Av andre 1970
1993 Leder Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Johanne Slinning 2 219 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Mette Hertzberg 2 219 Konsulent Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Øivind Hvattum 1 233 Nestleder Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Ola Svennebye 1 236 Direktør Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Dag Ellingsen 1 301 Amanuensis Av andre 1970
1994 Leder Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm Direktør Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Helge J. Størkersen 1 Direktør Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Mette Hertzberg 2 219 Konsulent Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Johanne Slinning 2 219 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Øivind Hvattum 1 233 Nestleder Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Ola Svennebye 1 236 Direktør Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Dag Ellingsen 1 301 Amanuensis Av andre 1970
1995 Leder Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Helge J. Størkersen 1 Direktør Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Helge Johan Størkersen 1 217 Direktør Av andre 1970 1970
1996 Vanlig medlem Johanne Slinning 2 219 Avdelingsdirekt Av andre 1970 1970
1996 Vanlig medlem Morten Eriksen 1 219 Førstestatsadvo Av andre 1970 1970
1996 Vanlig medlem Øivind Hvattum 1 233 Nestleder Av andre 1970 1970
1996 Vanlig medlem Ola Svennebye 1 236 Direktør Av andre 1970 1970
1996 Vanlig medlem Anne Pauline Jensen 2 301 Underdirektør Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Jane Dullum 2 301 Forsker Av andre 1970
1996 Leder Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Anne Pauline Jensen 2 301 Underdirektør Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Jane Dullum 2 301 Universitetssti Av andre 1970
2002 Helge Johan Størkersen 217 Direktør
2002 Johanne Slinning 219 Avdelingsdirektør
2002 Morten Eriksen 219 Førstestatsadvokat
2002 Øivind Hvattum 233 Nestleder
2002 Øystein Blymke 301 Ekspedisjonssjef
2002 Anne Pauline Jensen 301 Avdelingsdirektør
2002 Frank Jensen 301 Politiinspektør
2002 Jane Dullum 301 Universitetsstipendiat
2002 Leder Ivar Oftedahl 926 Byrettsjustitiarius
2002 Paul Larsson Forsker