FORVALTNINGSDATABASEN

Morten Eriksen

Denne siden viser opplysninger om Morten Eriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Morten Eriksen
NSD id-nummer: 102105
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ 219 Førstestatsadvokat
2002 Konkurranselovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Førstestatsadvokat