FORVALTNINGSDATABASEN

Øivind Hvattum

Denne siden viser opplysninger om Øivind Hvattum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øivind Hvattum
NSD id-nummer: 9122
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Distriktssektretær 1970 1970
1981 Utvalg til å vurdere ordningene med Arbeidstilsynets distriktsstyrer og de kommunale arbeidervernnemnder Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Sekretær 1970 1970
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Distriktssekretær 1970 1970
1985 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Distriktssekretær 1970
1986 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Distriktssekretær 1970
1987 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Distriktssekret 1970
1988 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Distriktssekret 1970
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Distriktssekret 1970 1970
1993 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 233 Nestleder 1970
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Nestleder 1970 1970
1994 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 233 Nestleder 1970
1995 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 233 Nestleder 1970
1996 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 233 Nestleder 1970 1970