Forvaltningsdatabasen

Personregisterlovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Personregisterlovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Personregisterlovutvalget
Utvalgsnummer: 4138000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 6. oktober 1995.
Mandat:
Utvalget skal forberede en generell oppdatering av person- registerlovgivningen i lys av den teknologiske, |konomiske og administrative utvikling p} omr}det. Utvalget st}r fritt til } ta opp alle sider ved personregisterloven og tilst|tende lovgivning
Tidsfrist: 1997
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Justis- og politidepartementet 10 0 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 10 0 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 10 0 13 380000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Arne Dag Hestnes 1 215 Advokat I statsråd 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Mari Bø Haugstad 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Leder Arne Skauge 1 219 Konserndirektør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Pål Gundersen 1 230 Sekretær I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Ewy Kristiansen 2 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Mette Bredengen 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Birgitte Araldsen 2 301 Fung. Rådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jostein Håøy 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Dag Wiese Schartum 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tonje Meinich 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Arne Dag Hestnes 1 215 Advokat I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Mari Bø Haugstad 2 219 Rådgiver Av departement 1970
1996 Leder Arne Skauge 1 219 Konserndirektør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Pål Gundersen 1 230 Sekretær I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Ewy Kristiansen 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Dag Wiese Schartum 1 301 Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Tonje Meinich 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jostein Håøy 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Mette Bredengen 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Knut Erik Sæther 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Birgitte Araldsen 2 301 Fung. Rådgiver I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jens C. Koch 1 903 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Arne Dag Hestnes 1 215 Advokat I statsråd 1970
1997 Leder Arne Skauge 1 219 Konserndirektør I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Mari Bø Haugstad 2 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Pål Gundersen 1 230 Sekretær I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Knut Erik Sæther 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Mette Bredengen 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Tonje Meinich 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Ewy Kristiansen 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Jostein Håøy 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Dag Wiese Schartum 1 301 Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Jens C. Koch 1 903 Rådgiver Av departement 1970