FORVALTNINGSDATABASEN

Pål Gundersen

Denne siden viser opplysninger om Pål Gundersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pål Gundersen
NSD id-nummer: 24747
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Saksbehandler 1970
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Saksbehandler 1970
1994 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Sekretár 1970
1995 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Sekretær 1970
1995 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Sekretær 1970
1996 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Sekretær 1970 1970
1996 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Sekretær 1970
1996 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget Vanlig medlem Av departement 230 Sekretær 1970
1997 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Sekretær 1970
1997 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget Vanlig medlem Av departement 230 Sekretær 1970