FORVALTNINGSDATABASEN

Arne Skauge

Denne siden viser opplysninger om Arne Skauge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Arne Skauge
NSD id-nummer: 592
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1970 1970
1981 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Handelsminister 1970 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 219 Statsråd 1970 1970
1981 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statsråd 1970 1970
1983 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Handelsminister 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 219 Statsråd 1970
1983 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statsråd 1970
1993 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 219 Konserndirektør 1970
1994 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 219 Konserndirektør 1970
1995 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Konserndirektør 1970
1996 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Konserndirektør 1970
1997 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Konserndirektør 1970