FORVALTNINGSDATABASEN

Sjømannsnemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sjømannsnemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sjømannsnemnda
Utvalgsnummer: 5018000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1947
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 30.06.1947 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om tiltak til å fremme sysselsetting av 27. juni 1947, paragraf 15. Jfr. også kgl. res. av 27. mai 1949 om reglement for Arbeidsdirektoratet.
Mandat:
Nemnda skal behandle saker om registrering, arbeidsformidling og forhyring av sjømenn og andre saker som gjelder sysselsetting av sjømenn eller som ved særskilt bestemmelse blir lagt til nemnda.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 0 5 16000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 4 5865 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 4 10685 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 6 21696 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 4 3400 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 3 12100 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 4 7433 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 1 12208
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Wiktor Martinsen 1 217 Personlig Rådgiver I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ole Tennfjord 1 219 Pensjonist I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 233 Forbundsformann I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær
1980 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1980 Nestleder Even R. Lund 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Nilsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Svanhild Bakke 2 301 Fullmektig I Særklasse I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Odvar Hoel 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Bergland 1 706 Advokat I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Erik Raeng 1 216 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Leder Wiktor Martinsen 1 217 Personlig Rådgiver I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ole Tennfjord 1 219 Pensjonist I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 233 Forbundsformann I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Svanhild Bakke 2 301 Fullmektig I Særklasse I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Trygve Nilsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Nestleder Even R. Lund 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Odvar Hoel 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær
1981 Vanlig varamedlem Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Erik Raeng 1 216 Konsulent I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1983 Nestleder Even R. Lund 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Trygve Nilsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør I statsråd 1970
1983 Leder Jacob Øxnevad 1 1102 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygve Nilsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tore Moen 1 104 Maritim Personals Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Olsen 1 301 Forbundssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tore Moen 1 104 Maritim Personals Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erik Olsen 1 301 Forbundssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tore Moen 1 104 Personalsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 217 Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Olsen 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tore Moen 1 104 Personalsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 217 Advokat I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Olsen 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tore Moen 1 104 Personalsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 217 Advokat I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Erik Olsen 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt I statsråd 1970