FORVALTNINGSDATABASEN

Harald Thomassen

Denne siden viser opplysninger om Harald Thomassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Harald Thomassen
NSD id-nummer: 3619
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1981 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1981 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1983 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1985 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1985 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1986 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1987 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970 1970
1987 Losstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970 1970
1988 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970 1970
1988 Losstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1989 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1989 Losstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1990 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1990 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1990 Losstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970 1970
1991 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1992 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1993 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1994 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm Direktør 1970 1970
1994 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm Direktør 1970 1970
1996 Sakkyndig råd for lasteskip Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1996 Sakkyndig råd for passasjerskip Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1997 Sakkyndig råd for lasteskip Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1997 Sakkyndig råd for passasjerskip Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1997 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970 1970