Forvaltningsdatabasen

Byutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Byutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Byutvalget
Utvalgsnummer: 5080000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 14.09.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Interdepartementalt utvalg til å koordinere statens politikk overfor byområdene. Viktige saksområder er bystruktur, miljøspørsmål, balanse mellom boliger og arbeidsplasser, og økonomiske relasjoner mellom staten og kommunene.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 0 10 0 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 12 0 10 0 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 7 0 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 1 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Kjell Myhren 1 217 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Bjørn Vidar 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Elsa Rastad Bråten 2 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Tove Monsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Andre tilknyttede personer Kolbjørn Engernes 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Andre tilknyttede personer Anne Marie Kaltenhorn 2 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Vanlig medlem Bjarne Sunde 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Erik Kosberg 1 602 Sjefinspektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Isachsen 1 721 Statskonsulent I statsråd 1970
1981 Andre tilknyttede personer Bjørn Vidar 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Thorbjørn Grønli 1 219 Planlegger Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Turid Hundstad 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Elsa Rastad Bråten 2 301 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Andre tilknyttede personer Kolbjørn Engernes 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Bjarne Sunde 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Tove Monsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Andre tilknyttede personer John Johansson 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Isachsen 1 721 Statskonsulent I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Gunvald Gussgard 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1982 Leder Tormod Hermansen 1 301 Departementsråd Av departement 1970