FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Vidar

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Vidar fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Vidar
NSD id-nummer: 4134
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer I statsråd 219 Underdirektør 1970
1980 Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Underdirektør 1970
1980 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970 1970
1980 Bakeriutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970 1970
1981 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer I statsråd 219 Underdirektør 1970
1981 Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Underdirektør 1970
1981 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør
1982 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970 1970
1983 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1970 1970
1984 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970