FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Kristiansen

Denne siden viser opplysninger om Jan Kristiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Kristiansen
NSD id-nummer: 4129
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Ekspedisjonssjef 1970
1982 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970