Forvaltningsdatabasen

Arbeidsutleieutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsutleieutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsutleieutvalget
Utvalgsnummer: 5108000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 25.10.1984 av Kommunaldepartementet i henhold til Reglement for Arbeidsdirektoratet paragraf 7
Mandat:
Avgjørelse om søknader om dispensasjon fra Sysselsettingslovens paragraf 27
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 1 0 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 12 15533 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 10 13680 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 11 0
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 11 14388
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 10 0
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 10 6540
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 8 17192
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 9 20971
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 9 38583
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 9 49332
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 10 55791
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 10 58126
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 11 56775
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Leder Kari Blegen 2 301 Informasjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Halvorsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1985 Varamedlem og nestleder Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Halvorsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1985 Leder Kari Blegen 2 301 Informasjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Økonom Av departement 1970
1986 Varamedlem og nestleder Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Leder Kari Blegen 2 301 Informasjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar Halvorsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Økonom Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Olav Magnussen 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gunnar Halvorsen 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1987 Leder Hege Torp 2 301 Forsker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1970
1988 Leder Hege Torp 2 301 Forsker Av departement 1970
1989 Leder Hege Torp 2 301 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1970
1990 Leder Hege Torp 2 301 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Svein Muffetangen 1 219 Sekretær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Olav Magnussen 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1991 Varamedlem og nestleder Hege Torp 2 301 Forsker Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1970 1970
1991 Leder Jacob Øxnevad 1 1102 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Svein Muffetangen 1 219 Sekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Stein Gunnes 1 219 Sosialøkonom Av departement 1970
1992 Leder Jacob Øxnevad 1 1102 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Stein Gunnes 1 219 Sosialøkonom Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Svein Muffetangen 1 219 Sekretár Av departement 1970
1993 Leder Jacob Øxnevad 1 1102 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Muffetangen 1 219 Sekretær Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Stein Gunnes 1 219 Økonom Av departement 1970
1994 Leder Jacob Øxnevad 1 1102 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Stein Gunnes 1 219 Økonom Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Svein Muffetangen 1 219 Sekretær Av departement 1970 1970
1995 Varamedlem og nestleder Hege Torp 2 301 Forsker Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Kirsti Stokland Martinsen 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1995 Leder Jacob Øxnevad 1 1102 Direktør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Olav Magnussen 1 219 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kirsti Stokland Martinsen 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torill Lødemel 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Olav Magnussen 1 219 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Torill Lødemel 2 301 Rådgiver Av departement 1970