FORVALTNINGSDATABASEN

Per Brannsten

Denne siden viser opplysninger om Per Brannsten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Brannsten
NSD id-nummer: 3568
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1980 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Statssekretær 1970
1980 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Statssekretær 1970
1980 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Økonom 1970 1970
1981 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1981 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Statssekretær 1970
1981 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1982 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Økonom 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1983 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 219 Konsulent 1970 1970
1983 Rådet for arbeidsmarkedsforskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent
1983 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1970 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1984 Rådet for arbeidsmarkedsforskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent
1984 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1984 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1970 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1985 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1970 1970
1985 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Åkonom 1970
1986 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Økonom 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Økonom 1970
1986 Utvalg til å utrede Norges internasjonale godstransport Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Økonom 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Økonom 1970
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Økonom 1970
1987 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Økonom 1970 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Økonom 1970
1987 Utvalg til å utrede Norges internasjonale godstransport Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Økonom 1970
1987 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Økonom 1970 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Økonom 1970
1988 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Økonom 1970
1988 Utvalg til å utrede Norges internasjonale godstransport Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Økonom 1970