FORVALTNINGSDATABASEN

A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling
Utvalgsnummer: 6003000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.07.1979 av Sosialdepartementet i henhold til paragraf 9 i lov om A/S Vinmonopolet av 19. juni 1931 oppnevnes en bedriftsforsamling på 21 medlemmer med varamenn. 2/3 av medlemmene med varamenn oppnevnes av Stortinget. 1/3 av medlemmene med var
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 21 0 4 90000 Annen instans
1981 Sosialdepartementet 21 0 4 91000 Annen instans
1982 Sosialdepartementet 21 0 4 147494 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 21 0 4 152005 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 21 0 4 136634 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 21 0 3 140143 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 21 0 2 153252 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 21 0 3 188195
1988 Sosialdepartementet 21 0 2 146023
1989 Sosialdepartementet 21 0 2 178800
1990 Sosialdepartementet 21 0 2 212145
1991 Sosialdepartementet 21 0 2 182224
1992 Sosialdepartementet 21 0 2 186681
1993 Sosialdepartementet 21 0 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 21 0 2 250882
1995 Sosial- og helsedepartementet 21 0 10 1300000
1996 Sosial- og helsedepartementet 21 0 2 261681
1997 Sosial- og helsedepartementet 21 0 0 0
2002 Sosialdepartementet
2003 Sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Elida Gjersengen 2 118 Husmor Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Leder Arne Finstad 1 301 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Karl Jahren 1 1032 Fylkessekretær Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Målfrid Røyneberg 2 1124 Husmor Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Nestleder Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inger Velle Kormeset 2 1502 Kontorassistent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Reinhardt Rønning 1 2030 Advokat Av instans utenfor departement 1970 1970
1982 Leder Elida Gjersengen 2 118 Husmor Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Magne Ommedal 1 234 Lærer Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørn Tore Godal 1 301 Formann Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan Helland Olsen 1 1002 Førstebetjent Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Karl Jahren 1 1032 Fylkessekretær Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Målfrid Røyneberg 2 1124 Husmor Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Inger Velle Kormeset 2 1502 Kontorassistent Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Anne-Lise Indstøy 2 1702 Revisor Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Fritz Nystad 1 1804 Varaordfører Av Stortinget 1970
1982 Vanlig medlem Ruth Walnum 2 1828 Husmor Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ingebjørg Saxvik 1 1833 Husmor Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Arne Nic. Sandnes 1 1924 Handelslærer Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Reinhardt Rønning 1 2030 Advokat Av Stortinget 1970 1970
1983 Vanlig medlem Magne Ommedal 1 234 Lærer Av Stortinget 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Tore Godal 1 301 Formann Av Stortinget 1970
1983 Vanlig medlem Walther Steen-Hansen 1 1201 Lagerarbeider Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Doksæter 1 1201 Butikkinspektør Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Knut Sandvik 1 1601 Lagerarbeider Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Granbo 1 1601 Konsulent Av Stortinget 1970
1983 Vanlig medlem Fritz Nystad 1 1804 Varaordfører Av Stortinget 1970
1983 Vanlig medlem Ingebjørg Saxvik 1 1833 Husmor Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Magne Ommedal 1 234 Lærer Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Tore Godal 1 301 Formann Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Walther Steen-Hansen 1 1201 Lagerarbeider Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Doksæter 1 1201 Butikkinspektør Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Granbo 1 1601 Konsulent Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Knut Sandvik 1 1601 Lagerarbeider Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Fritz Nystad 1 1804 Varaordfører Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Ingebjørg Saxvik 1 1833 Husmor Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Magne Ommedal 1 234 Lærer Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Tore Godal 1 301 Formann Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Doksæter 1 1201 Butikkinspektør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Walther Steen-Hansen 1 1201 Lagerarbeider Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Knut Sandvik 1 1601 Lagerarbeider Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Granbo 1 1601 Konsulent Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Fritz Nystad 1 1804 Varaordfører Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Ingebjørg Saxvik 1 1833 Husmor Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Magne Ommedal 1 234 Lærer Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Tore Godal 1 301 Formann Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Doksæter 1 1201 Butikkinspektør Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Walther Steen-Hansen 1 1201 Lagerarbeider Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Knut Sandvik 1 1601 Lagerarbeider Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Granbo 1 1601 Konsulent Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Fritz Nystad 1 1804 Varaordfører Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Ingebjørg Saxvik 1 1833 Husmor Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Kristian Borud 1 401 Adjunkt Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Redaksjonssekre Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Tore Robstad 1 1014 Ordfører Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Sissel Stokland Jørgensen 2 1920 Avdelingsleder Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Kristian Borud 1 401 Adjunkt Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Redaksjonssekre Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Tore Robstad 1 1014 Ordfører Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Sissel Stokland Jørgensen 2 1920 Avdelingsleder Av Stortinget 1970
1989 Vanlig medlem Sonny Iren Kvalheim 2 133 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ivan Trygve Bjørndal 1 301 Ekspeditør Av andre 1970 1970
1989 Vanlig medlem Harald Galåen 1 301 Konsulent Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Helge Storvik 1 1201 Ekspeditør Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Kåre Einar Solheim 1 1201 Sjåfør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole Johan Vidhammer 1 1526 Industriarbeide Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arnulf Wilmann 1 1601 Nestleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Yngve Skjennald 1 1601 Seksjonsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Frode Schevig 1 1601 Produksjonsarbe Av departement 1970
1989 Leder Bjørn Thorsten Hildonen 1 2003 Redaksjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sonny Iren Kvalheim 2 133 Student Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Magne Ommedal 1 234 Ordfører Av Stortinget 1970 1970
1990 Vanlig medlem Lisa Bang 2 301 Gruppesekretær Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Harald Galåen 1 301 Konsulent Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Kristian Borud 1 401 Adjunkt Av Stortinget 1970 1970
1990 Vanlig medlem Tore Robstad 1 1014 Ordfører Av Stortinget 1970 1970
1990 Vanlig medlem Målfrid Røyneberg 2 1124 Husmor Av Stortinget 1970 1970
1990 Vanlig medlem Helge Storvik 1 1201 Ekspeditør Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Kåre Einar Solheim 1 1201 Sjåfør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole Johan Vidhammer 1 1526 Industriarbeide Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Jon Bakken 1 1548 Småbruker Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Nils J. Gjendem 1 1548 Lensmannsbetjen Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Yngve Skjennald 1 1601 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Frode Schevig 1 1601 Produksjonsarbe Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arnulf Wilmann 1 1601 Nestleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sigbjørn Larsen 1 1620 Rektor Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Berit Kapelrud 2 1662 Sosialsjef Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Olvar Skyrud 1 1804 Pensjonist Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Sissel Stokland Jørgensen 2 1920 Avdelingsleder Av Stortinget 1970 1970
1990 Leder Bjørn Thorsten Hildonen 1 2003 Redaksjonssjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Lisa Bang 2 301 Gruppesekr Av Stortinget 1970
1991 Vanlig medlem Harald Galåen 1 301 Konsulent Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Kåre Einar Solheim 1 1201 Sjåfør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Helge Storvik 1 1201 Ekspeditør Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Nils J. Gjendem 1 1548 Fisker Av Stortinget 1970
1991 Vanlig medlem Jon Bakken 1 1548 Småbruker Av Stortinget 1970
1991 Vanlig medlem Frode Schevig 1 1601 Produksjonsarbe Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arnulf Wilmann 1 1601 Nestleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Yngve Skjennald 1 1601 Seksjonsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sigbjørn Larsen 1 1620 Rektor Av Stortinget 1970
1991 Vanlig medlem Berit Kapelrud 2 1662 Sosialsjef Av Stortinget 1970
1991 Vanlig medlem Olvar Skyrud 1 1804 Pensjonist Av Stortinget 1970
1992 Vanlig medlem Lisa Bang 2 301 Gruppesekretær Av Stortinget 1970
1992 Vanlig medlem Harald Galåen 1 301 Konsulent Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Kåre Einar Solheim 1 1201 Sjåfør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Helge Storvik 1 1201 Ekspeditør Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Nils J. Gjendem 1 1548 Fisker Av Stortinget 1970
1992 Vanlig medlem Jon Bakken 1 1548 Småbruker Av Stortinget 1970
1992 Vanlig medlem Frode Schevig 1 1601 Produksjonsarbe Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arnulf Wilmann 1 1601 Nestleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Yngve Skjennald 1 1601 Seksjonsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sigbjørn Larsen 1 1620 Rektor Av Stortinget 1970
1992 Vanlig medlem Berit Kapelrud 2 1662 Sosialsjef Av Stortinget 1970
1992 Vanlig medlem Olvar Skyrud 1 1804 Pensjonist Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Harald Galåen 1 301 Konsulent Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Lisa Bang 2 301 Gruppesekretær Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Kåre Einar Solheim 1 1201 Sjåfør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Helge Storvik 1 1201 Ekspeditør Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Jon Bakken 1 1548 Smibruker Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Nils J. Gjendem 1 1548 Fisker Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Yngve Skjennald 1 1601 Seksjonsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Frode Schevig 1 1601 Produksjonsarbe Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arnulf Wilmann 1 1601 Nestleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Sigbjørn Larsen 1 1620 Rektor Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Berit Kapelrud 2 1662 Sosialsjef Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Olvar Skyrud 1 1804 Pensjonist Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Harald Galåen 1 301 Konsulent Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Lisa Bang 2 301 Gruppesekretær Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Kåre Einar Solheim 1 1201 Sjifør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Helge Storvik 1 1201 Ekspeditør Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Jon Bakken 1 1548 Smibruker Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Nils J. Gjendem 1 1548 Fisker Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Arnulf Wilmann 1 1601 Nestleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Frode Schevig 1 1601 Produksjonsarbe Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Yngve Skjennald 1 1601 Seksjonsleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sigbjørn Larsen 1 1620 Rektor Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Berit Kapelrud 2 1662 Sosialsjef Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Olvar Skyrud 1 1804 Pensjonist Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 103 Husmor Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Liv Skogstad 2 119 Fylkessekretær Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Wenche Sandum 2 301 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Elisabeth Bjerkseth 2 301 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Inger-Marie Ytterhorn 2 301 Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Svein Roar Jonassen 1 301 Formann Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sveinung Leikvoll 1 821 Fylkessekretær Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Knut K. Jensen 1 1201 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Raymond Engelsen 1 1201 Student Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Mons Torsvik 1 1201 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem May Kristin Solberg 2 1601 Seksjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Lege Av Stortinget 1970
1995 Nestleder Jon Tørset 1 1804 Kommunaldirektø Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Inger Pedersen 2 1805 Informasjonssje Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem Åse Solberg Iversen 2 103 Husmor Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem Liv Skogstad 2 119 Fylkessekretær Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem Inger-Marie Ytterhorn 2 301 Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem Svein Roar Jonassen 1 301 Formann Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Wenche Sandum 2 301 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Elisabeth Bjerkseth 2 301 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sveinung Leikvoll 1 821 Fylkessekretær Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem Raymond Engelsen 1 1201 Student Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem Knut K. Jensen 1 1201 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Mons Torsvik 1 1201 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem May Kristin Solberg 2 1601 Seksjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Lege Av Stortinget 1970
1996 Nestleder Jon Tørset 1 1804 Kommunaldirektø Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem Inger Pedersen 2 1805 Informasjonssje Av Stortinget 1970
1997 Vanlig medlem Laila Fredheim 2 103 Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Fred W. Sletholt 1 213 Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Tore Berger 1 301 Innkjøpskoordin Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Kari Bergum 2 502 Førstesekretær Av Stortinget 1970
1997 Vanlig medlem Anne-Lise Bleie 2 534 Bokholder Av Stortinget 1970
1997 Vanlig medlem Otto Viken Lauvålien 1 1102 Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Linda Engelsen 2 1103 Nestleder Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Kåre Øvregard 1 1426 Prosjektarbeide Av Stortinget 1970
1997 Vanlig medlem Anita Wold Jensen 2 1601 Av andre 1970
2002 Laila Fredheim 106 Butikkekspeditør
2002 Liv Skogstad 119 Fylkessekretær
2002 Grethe Frydenlund 220 Regnskapskonsulent
2002 Leder Dagny Gärtner Hovig 301 Informasjonssjef
2002 Peter N. Myhre 301 Konsulent
2002 Inger-Marie Ytterhorn 301 Spesialrådgiver
2002 Tore Berger 301 Innkjøpskoordinator
2002 Grete Jordheim 403 Sykepleier
2002 Kari Bergum 502 Konsulent
2002 Anne-Lise Bleie 534 Bokholder
2002 Thor Larsen 534 Butikksjef
2002 Per Morten Bjørnstad 604 Fylkespolitiker
2002 Terje Gran 605 Utviklingskonsulent
2002 Nestleder Paul Oddvar Liseth 612 Studieinspektør
2002 Finn Tallakstad 811 Ordfører
2002 Otto Viken Lauvålien 1102 Butikksjef
2002 Janne Johnsen 1103 Rådgiver
2002 Jostein Havnerås 1106 Bartender
2002 Bodil Byrkjedal Møller 1120 Sosialsjef
2002 Tor S. Jakobsen 1201 Butikksjef
2002 Berit Wiersen 1221 Bankfunksjonær
2002 Åse Engesæth 1246 Butikkekspeditør
2002 Kåre Øvregard 1426 Prosjektmedarbeider
2002 Liv Henjum 1439 Ordfører
2002 Frode Schevig 1601 Butikksjef
2002 Jon Bakken 1664 Småbruker
2002 Snorre Ness 1703 Ordfører
2002 Gudny Ronglan 1719 Høgskolelektor
2002 Britt Jonassen 1824 Bedriftssykepleier
2002 Ranja Hauglid 1923 Pensjonist
2002 Kirsti Lange 1931
2002 Britt-Eva Elvejor Jakobsen 1931 Spesialpedagog
2002 Aud Angell 2012 Fylkessekretær
2002 Espen Sørensen Butikksjef
2002 Knut Biskopshavn Butikkekspeditør
2002 Per Arve Kristiansen Butikkekspeditør
2002 Anita Olafsen Butikkekspeditør
2002 Kalle Hesstvedt Politisk Rådgiver
2002 Karl Einar Haslestad Ordfører
2002 Anita Aar Ekspeditør
2002 Vigdis Folde Butikkekspeditør
2002 Randi Holvik Ekspeditør
2002 Lise Lotte Wego Butikkekspeditør
2002 Marit Herland Butikkekspeditør
2002 Åge Konradsen Ordfører
2002 Rolf Chr. Reiersen Butikkekspeditør
2003 Kirsti Lange
2003 Randi Holvik Ekspeditør
2003 Bodil Byrkjedal Møller Sosialsjef
2003 Liv Skogstad Fylkessekretær
2003 Anita Aar Ekspeditør
2003 Ranja Hauglid Pensjonist
2003 Lise Lotte Wego Butikkekspeditør
2003 Britt Jonassen Bedriftssykepleier
2003 Grete Jordheim Sykepleier
2003 Karl Einar Haslestad Ordfører
2003 Åge Konradsen Ordfører
2003 Rolf Chr. Reiersen Butikkekspeditør
2003 Tor S. Jakobsen Butikksjef
2003 Berit Wiersen Bankfunksjonær
2003 Kåre Øvregard Prosjektmedarbeider
2003 Kari Bergum Konsulent
2003 Leder Dagny Gärtner Hovig Informasjonssjef
2003 Kalle Hesstvedt Politisk Rådgiver
2003 Finn Tallakstad Ordfører
2003 Tore Berger Innkjøpskoordinator
2003 Jostein Havnerås Bartender
2003 Britt-Eva Elvejor Jakobsen Spesialpedagog
2003 Janne Johnsen Rådgiver
2003 Peter N. Myhre Konsulent
2003 Aud Angell Fylkessekretær
2003 Grethe Frydenlund Regnskapskonsulent
2003 Per Arve Kristiansen Butikkekspeditør
2003 Terje Gran Utviklingskonsulent
2003 Inger-Marie Ytterhorn Spesialrådgiver
2003 Liv Henjum Ordfører
2003 Anita Olafsen Butikkekspeditør
2003 Jon Bakken Småbruker
2003 Marit Herland Butikkekspeditør
2003 Thor Larsen Butikksjef
2003 Knut Biskopshavn Butikkekspeditør
2003 Laila Fredheim Butikkekspeditør
2003 Per Morten Bjørnstad Fylkespolitiker
2003 Anne-Lise Bleie Bokholder
2003 Vigdis Folde Butikkekspeditør
2003 Gudny Ronglan Høgskolelektor
2003 Frode Schevig Butikksjef
2003 Nestleder Paul Oddvar Liseth Studieinspektør
2003 Snorre Ness Ordfører
2003 Espen Sørensen Butikksjef
2003 Åse Engesæth Butikkekspeditør
2003 Otto Viken Lauvålien Butikksjef