FORVALTNINGSDATABASEN

Liv Skogstad

Denne siden viser opplysninger om Liv Skogstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Liv Skogstad
NSD id-nummer: 20102
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 119 Fylkessekretær 1970
1988 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 119 Fylkessekretær 1970
1989 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 119 Fylkessekretær 1970
1990 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 119 Fylkessekretær 1970
1991 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 119 Fylkessekretær 1970
1995 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 119 Fylkessekretær 1970
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 119 Fylkessekretær 1970 1970
1996 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 119 Fylkessekretær 1970