FORVALTNINGSDATABASEN

Rikstrygdeverkets styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rikstrygdeverkets styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rikstrygdeverkets styre
Utvalgsnummer: 6044000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1895
Hjemmel:
Opprettet 30.01.1895 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 1894 om ulykkestrygd for arbeidere i bedrifter m.v., se nå lov om folketrygd av 17. juni 1966 paragraf 13.2.
Mandat:
Styret skal bestå av trygdedirektøren og 6 andre medlemmer med personlige varamenn.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 7 0 10 71000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 7 6 10 71000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 7 6 12 165942 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 7 6 11 158775 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 7 6 12 180684 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 7 6 11 173316 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 7 6 10 154422 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 7 6 11 185664
1988 Sosialdepartementet 7 6 12 192857
1989 Sosialdepartementet 7 6 12 210183
1990 Sosialdepartementet 7 6 12 298593
1991 Sosialdepartementet 7 6 12 202840
1992 Sosialdepartementet 7 6 0 0
1993 Sosialdepartementet 7 6 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 7 6 14 368701
1995 Sosial- og helsedepartementet 7 6 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 7 6 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 7 6 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Kaare N. Selvig 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 Advokat I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Charles M. Andersson 1 703 Trygdesjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Randi Landbø 2 922 Trygdesjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Kaare N. Selvig 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 Advokat I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Eli Kristiansen 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Leder Liv Hatland 2 301 Kommunaldirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Charles M. Andersson 1 703 Trygdesjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Randi Landbø 2 922 Trygdesjef I statsråd
1983 Vanlig medlem Kjell Knudsen 1 220 Trygdedirektør 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Erik Gulbrandsen 1 605 Trygdesjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Charles M. Andersson 1 703 Trygdesjef I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Strand 1 806 Grosserer I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Eli Kristiansen 2 1504 Redakssjonsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Mads Bjørnerem 1 1532 Nestformann I statsråd 1970 1970
1983 Leder Liv Hatland 2 1601 Kommunaldirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Karin Næsvold 2 1902 Forretningsdriven I statsråd 1970
1983 Nestleder Tormod Seljevoll 1 1902 Adm. Banksjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Knudsen 1 220 Trygdedirektør 1970
1984 Vanlig varamedlem Eli Kristiansen 2 1504 Administrasjonssj I statsråd 1970
1984 Leder Liv Hatland 2 1601 Kommunaldirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Knudsen 1 220 Trygdedirektør 1970
1985 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Reidar Vigen 1 401 Advokat I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Eli Kristiansen 2 1504 Administrasjonssj I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Knudsen 1 220 Trygdedirektør 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Knudsen 1 220 Trygdedirektør 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan Erik Gulbrandsen 1 605 Trygdesjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Borge Rørvik 1 1532 Distriktssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Turid Innstrand Olaussen 2 1601 Varaordfører I statsråd 1970
1987 Varamedlem og nestleder Harald Overvaag 1 1902 Universitetsdir I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Næsvold 2 1902 Forretningsdriv I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Knudsen 1 220 Trygdedirektør 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 301 Sosialsekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Erik Gulbrandsen 1 605 Trygdesjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Borge Rørvik 1 1532 Distriktssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Turid Innstrand Olaussen 2 1601 Varaordfører I statsråd 1970
1988 Varamedlem og nestleder Harald Overvaag 1 1902 Universitetsdir I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Karin Næsvold 2 1902 Forretningsdriv I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Torill Lødemel 2 301 Økonom Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Torill Lødemel 2 301 Økonom Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Torill Lødemel 2 301 Økonom Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kirsten M Andersen 2 301 Trygdesjef Av departement
1991 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Kommunalråd Av departement
1991 Vanlig varamedlem Jorhill Andreassen 2 1931 Kontorfull Av departement
1992 Vanlig varamedlem Per Aas Sørvik 1 0 Av departement
1992 Vanlig medlem Kari Husøy 2 219 Gruppesekretær Av departement
1992 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement
1992 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Torill Lødemel 2 301 Økonom Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Reidar Vigen 1 401 Advokat I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Kirsten M. Andersen 2 622 Trygdesjef Av departement
1992 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Kommunalråd Av departement
1992 Vanlig varamedlem Per Borge Rørvik 1 1532 Distriktssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Turid Innstrand Olaussen 2 1601 Rådmann Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Aas 1 1901 Skolestyrer Av departement
1992 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 1902 Sekretær Av departement
1992 Leder Harald Overvaag 1 1902 Universitetsdir I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jorhill Andreassen 2 1931 Kontorfullmekti Av departement
1993 Vanlig varamedlem Geir Afdal 1 0 Av departement
1993 Vanlig medlem Kari Husøy 2 219 Gruppesekretær Av departement
1993 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 301 Sekretær Av departement
1993 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement
1993 Vanlig varamedlem Kirsten M. Andersen 2 622 Trygdesjef Av departement
1993 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Kommunalråd Av departement
1993 Vanlig varamedlem Jorhill Andreassen 2 1931 Kontorfullmekti Av departement
1994 Vanlig medlem Kari Husøy 2 219 Gruppesekretær Av departement
1994 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forskningsleder Av departement
1994 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretár Av departement
1994 Vanlig varamedlem Kirsten M. Andersen 2 622 Trygdesjef Av departement
1994 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Kommunalråd Av departement
1994 Vanlig varamedlem Jorhill Andreassen 2 1931 Kontorfullmekti Av departement
1994 Vanlig varamedlem Geir Afdal 1 Av departement
1995 Nestleder Kari Husøy 2 219 Gruppesekretær Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Torill Lødemel 2 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forskningsleder Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær Av departement
1995 Vanlig varamedlem Kirsten M. Andersen 2 622 Trygdesjef Av departement
1995 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Trygdesjef Av departement
1995 Vanlig varamedlem Jorhill Andreassen 2 1931 Kontorfullmekti Av departement
1995 Vanlig varamedlem Per Aas 1 Av departement
1996 Nestleder Kari Husøy 2 219 Gruppesekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær Av departement
1996 Vanlig varamedlem Kirsten M. Andersen 2 622 Trygdesjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Trygdesjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Aas 1 1901 Pensjonist Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jorhill Andreassen 2 1931 Kontorfullmekti Av departement 1970
1997 Nestleder Kari Husøy 2 219 Gruppesekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær Av departement
1997 Vanlig varamedlem Kirsten M. Andersen 2 622 Trygdesjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Trygdesjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Per Aas 1 1901 Pensjonist Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jorhill Andreassen 2 1931 Kontorfullmekti Av departement 1970