FORVALTNINGSDATABASEN

Geir Afdal

Denne siden viser opplysninger om Geir Afdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Afdal
NSD id-nummer: 26345
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0
1994 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Høgskolelektor 1970
1994 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2012 Høgskolelektor 1970
1994 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement
1995 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2012 Høgskolelektor 1970
1996 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2012 Høgskolelektor 1970
1997 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2012 Høgskolelektor 1970