Forvaltningsdatabasen

Målsettingsutvalget for Norsk Forsvarsteknologi A/S

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Målsettingsutvalget for Norsk Forsvarsteknologi A/S" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Målsettingsutvalget for Norsk Forsvarsteknologi A/S
Utvalgsnummer: 9115000
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Næringsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 09.05.90 av Næringsdepartementet i henhold til brev av 09.05.90.
Mandat:
Utvalget skal drøfte og vurdere fremtidig målsetting og hovedstrategier for Norsk Forsvarsteknologi A/S. I den forbindelse bør utvalget også på mer generell basis gi uttrykk for sitt syn på mulighetene og ønskeligheten av at selskapet oppbygger en sivil p
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Næringsdepartementet 6 0 6 39650
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Sekretær, ikke medlem Lise Olsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Konsernsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Finansråd Av departement 1970
1990 Leder Lars Thulin 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan T. Jørgensen 1 604 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tore Bråthen 1 604 Nestleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1970