FORVALTNINGSDATABASEN

Tor Andersen

Denne siden viser opplysninger om Tor Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Andersen
NSD id-nummer: 100154
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Avdelingsleder
2002 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Avdelingsleder
2002 Norsk Romsenters Råd Rådgivende organ 301 Avdelingsleder
2003 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsleder
2004 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsleder