FORVALTNINGSDATABASEN

Industriberedskapsutvalget (IBU)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Industriberedskapsutvalget (IBU)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Industriberedskapsutvalget (IBU)
Utvalgsnummer: 8001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Handelsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 19.02.1952 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Ved kgl. res. av 10. september 1954 overført fra Handelsdepartementet. Rådgivende organ for ledelsen samt samordning av beredskapsarbeidet på industriproduksjonens område. Under Industriberedskapsutvalget er det for tiden nedsatt 3 arbeidsutvalg. Utgiften
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 9 0 1 54000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 9 7 2 54000 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 8 8 2 67635 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 8 8 9 103557 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 8 8 3 104760 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 8 8 3 36630 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 8 8 5 31646 Vedkommende departement
1987 Industridepartementet 8 8 0 0
1988 Næringsdepartementet 9 9 1 28639
1989 Næringsdepartementet 9 9 2 28288
1990 Næringsdepartementet 9 9 1 19072
1991 Næringsdepartementet 9 9 1 21807
1992 Næringsdepartementet 9 9 2 20527
1993 Næringsdepartementet 9 9 0 0
1994 Næringsdepartementet 9 9 1 29810
1995 Nærings- og energidepartementet 8 8 0 19000
1996 Næringsdepartementet 8 8 0 19000
1997 Nærings- og handelsdepartementet 8 8 0 19000
2002 Nærings- og handelsdepartementet 19
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Christofer Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1980 Nestleder Thor M. Gundersen 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Herluf Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Christofer Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1981 Nestleder Thor M. Gundersen 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Herluf Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Herluf Nygaard 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Herluf Nygaard 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av departement 1970
1984 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Herluf Nygaard 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av departement 1970
1985 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Herluf Nygaard 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundssekretæ Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1989 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundssekretæ Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 115 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Egil Bjart Hauge 1 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Birger E. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Harvey Treider 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1990 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundssekretæ Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 115 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Axel Olav Kristoff 1 217 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Egil Bjart Hauge 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Wiggo Mjøllner 1 227 Ass. Direk Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundssekretæ Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 115 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Axel Olav Kristoff 1 217 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Egil Bjart Hauge 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Wiggo Mjøllner 1 227 Ass. Direktør Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundssekretæ Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Axel Olav Kristoff 1 217 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Wiggo Mjøllner 1 227 Ass. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1993 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Stein Weber 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Axel Olav Kristoff 1 217 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Wiggo Mjøllner 1 227 Ass Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av departement 1970
1994 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Geir Eivind Snildal 1 605 Oberstløytnant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Varamedlem og nestleder Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Axel Olav Kristoff 1 217 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Stein Weber 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Svein Berbu 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Wiggo Mjøllner 1 227 Ass. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Geir Eivind Snildal 1 605 Oberstløytnant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Steinar Berg 1 104 Oberst Ii Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Grønnevet 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Stein Wilhelm Weber 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Axel Olav Kristoff 1 217 Kontorsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Svein Berbu 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Wiggo Mjøllner 1 227 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Svein Ivar Hansen 1 231 Oberst Ii Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kolbjørn Engernes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Kåre R. Dyrseth 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tor Roald Aandalen 1 529 Oberstløytnant Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Nils Ivar Larsen 1 605 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Geir Eivind Snildal 1 605 Oberstløytnant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Steinar Berg 1 104 Oberst Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Stein Wilhelm Weber 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Svein Berbu 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Stein Gunnes 1 219 Sosialøkonom Av departement 1970
1997 Leder Reier Søberg 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Wiggo Mjøllner 1 227 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tor Kværneggen 1 229 Kontorsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kolbjørn Engernes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Kåre R. Dyrseth 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tor Roald Aandalen 1 529 Oberstløytnant Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nils Ivar Larsen 1 605 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Avdelingsdirekt Av departement 1970
2002 Bjørn Tørmo 211 Avdelingsdirektør
2002 Kjell Grønnevet 216 Avdelingsdirektør
2002 Svein Berbu 217 Avdelingsdirektør
2002 Leder Reier Ola Søberg 219 Ekspedisjonssjef
2002 Pål Bjørseth 219 Avdelingsdirektør
2002 Jan Eirik Finseth 220 Kommandør
2002 Harald Johan Bergmann 220 Informasjonssjef
2002 Tor Kværneggen 229 Kontorsjef
2002 Kåre R. Dyrseth 230 Rådgiver
2002 Thorstein Røssum 233 Konsernsikkerhetssjef
2002 Stein Gunnes 301 Sekretær
2002 Tor Andersen 301 Avdelingsleder
2002 Heidi Nordås 301 Førstekonsulent
2002 Tor Roald Aandalen 529 Oberstløytnant
2002 Nils Ivar Larsen 605 Underdirektør
2002 Harald Thomas Ellefsen 612 Prosjektdirektør
2003 Harald Johan Bergmann Informasjonssjef
2003 Kåre R. Dyrseth Rådgiver
2003 Leder Reier Ola Søberg Ekspedisjonssjef
2003 Kjell Grønnevet Avdelingsdirektør
2003 Bjørn Tørmo Avdelingsdirektør
2003 Nils Ivar Larsen Underdirektør
2003 Svein Berbu Avdelingsdirektør
2003 Jan Eirik Finseth Kommandør
2003 Tor Andersen Avdelingsleder
2003 Thorstein Røssum Konsernsikkerhetssjef
2003 Pål Bjørseth Avdelingsdirektør
2003 Tor Kværneggen Kontorsjef
2003 Stein Gunnes Sekretær
2003 Heidi Nordås Førstekonsulent
2003 Harald Thomas Ellefsen Prosjektdirektør
2003 Tor Roald Aandalen Oberstløytnant