FORVALTNINGSDATABASEN

Thor Bjarne Bore

Denne siden viser opplysninger om Thor Bjarne Bore fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Bjarne Bore
NSD id-nummer: 100915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Fhv. Redaktør
2002 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Fhv. Redaktør
2003 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fhv. Redaktør
2003 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fhv. Redaktør
2004 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fhv. Redaktør
2005 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1103 Fhv. Redaktør
2005 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Fhv. Redaktør
2006 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Fhv. Redaktør