FORVALTNINGSDATABASEN

Styret i Norsk rikskringkasting

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Norsk rikskringkasting" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Norsk rikskringkasting
Utvalgsnummer: 2139000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet i 1988.
Mandat:
Styret leder virksomheten til Norsk rikskringkasting, og treffer avgjørelser om fordeling av ressursene. Styret har ingen myndighet i den løpende programvirksomheten. Styret framlegger årlig en melding om virksomheten for departementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 11 193000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 10 200000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 11 238800 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 10 273400 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 12 331700 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 11 346400 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 11 347700 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 11 386300
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 11 348100
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 11 342840
1990 Kirke- og kulturdepartementet 7 7 13 733000
1991 Kulturdepartementet 7 7 10 514494
1992 Kulturdepartementet 7 7 9 558750
1993 Kulturdepartementet 7 7 9 628000
1994 Kulturdepartementet 7 7 7 464000
1995 Kulturdepartementet 7 7 8 602000
1996 Kulturdepartementet 9 10 11 836202
1997 Kulturdepartementet 9 12 8 1000000
2002 Kultur- og kirkedepartementet 10 1210248
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bodil Finsveen 2 534 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1980 Leder Kjølv Egeland 1 1103 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Marie Gryner 2 1502 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Håkon Johnsen 1 1601 Lagerekspeditør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Aasmund Gjeitnes 1 1601 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Bodil Finsveen 2 534 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Anne Marie Gryner 2 1502 Sekretær Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Håkon Johnsen 1 1601 Lagerekspeditør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Aasmund Gjeitnes 1 1601 Direktør Av departement 1970
1982 Leder Gustav Ter Jung 1 301 Viseadm.Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjørg Tenmann 2 301 Skolesjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tove Krogdahl 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tor Steinum 1 301 Programsekretær I statsråd 1970 1970
1982 Nestleder Anne-Olaug Ingeborgrud 2 412 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Mons Erik Holtbakk 1 627 Administrasjonss I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ola Langrød 1 1601 Programingeniør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd 1970 1970
1983 Nestleder Olaf Kortner 1 301 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1983 Leder Gustav Ter Jung 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tor Steinum 1 301 Programsekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Tove Krogdahl 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Mons Erik Holtbakk 1 627 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ola Langrød 1 1601 Programingeniør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Eva Gangsås 2 1653 Avdelingssykeplei I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunhild Støver 2 1804 Kommunaldirektør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd 1970
1984 Nestleder Olaf Kortner 1 301 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1984 Leder Gustav Ter Jung 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Kristian Roås 1 301 Programingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Janne Schønheyder 2 301 Produksjonskonsul I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Mons Erik Holtbakk 1 627 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Hoelseth 1 706 Redaktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjølv Egeland 1 1103 Rektor I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ola Langrød 1 1601 Programingeniør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Eva Gangsås 2 1653 Avdelingssykeplei I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunhild Støver 2 1804 Kommunaldirektør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Hans Kristian Roås 1 301 Programingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Janne Schønheyder 2 301 Produksjonskonsul I statsråd 1970
1985 Leder Gustav Ter Jung 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1985 Nestleder Olaf Kortner 1 301 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Hoelseth 1 706 Redaktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Eva Gangsås 2 1653 Avdelingssykeplei I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Per Frydenberg 1 219 Programsekretær I statsråd 1970
1986 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Banksjef I statsråd 1970
1986 Nestleder Anne-Olaug Ingeborgrud 2 236 Nestformann I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Marie Leirfall 2 301 Studiesekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Janne Schønheyder 2 301 Produksjonskonsul I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Tron Gerhardsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans Kristian Roås 1 301 Programingeniør I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Larsen 2 501 Administrasjonsse I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekretær I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Hoelseth 1 706 Redaktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Per Frydenberg 1 219 Programsekretær I statsråd 1970
1987 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Yngvil Kiran 2 301 Programsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Marie Leirfall 2 301 Studiesekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tron Gerhardsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Larsen 2 501 Administrasjons I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Hoelseth 1 706 Redaktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Per Frydenberg 1 219 Programsekretær I statsråd 1970
1988 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 301 Student I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anne Marie Leirfall 2 301 Studiesekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Yngvil Kiran 2 301 Programsekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 423 Filmprodusent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Larsen 2 501 Konsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Thu 2 1103 Ordfører I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Arne Selvik 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1988 Nestleder Tove Veierød 2 1901 Informasjonssje I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Oddny Aleksandersen 2 2003 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1989 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Yngvil Kiran 2 301 Programsekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anne Marie Leirfall 2 301 Studiesekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Geir Helljesen 1 301 Programsekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Berntsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 301 Student I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Svein Prestvik 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 423 Filmregissør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kari Thu 2 1103 Kommunalråd I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arne Selvik 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1989 Nestleder Tove Veierød 2 1901 Informasjonssje I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Oddny Aleksandersen 2 1902 Konsulent I statsråd 1970
1990 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Svein Prestvik 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Berntsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Marie Leirfall 2 301 Studiesekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Geir Helljesen 1 301 Programsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Yngvil Kiran 2 301 Programsekretær I statsråd 1970 1970
1990 Leder Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 301 Student I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 423 Kulturdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Thu 2 1103 Reiselivssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne Selvik 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Oddny Aleksandersen 2 1902 Førstekonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Anne Marie Leirfall 2 301 Studiesekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Svein Prestvik 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Geir Helljesen 1 301 Programsekretær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Berntsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Leder Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 301 Student I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 423 Kulturdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Thu 2 1103 Kommunalråd I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arne Selvik 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1991 Nestleder Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Biblioteksjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Oddny Aleksandersen 2 1902 Lærer I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils Tore Andersen 1 230 Generalsekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Lillian Fjellvær 2 301 Hovedverneombud I statsråd 1970
1992 Leder Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Stake 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Berntsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Oddbjørg Aasen Bjørndal 2 301 Programsekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 301 Student I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Geir Helljesen 1 301 Programsekretær I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Anne Marie Leirfall 2 301 Studiesekretær I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Svein Prestvik 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 423 Kulturdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Lise Svendsen 2 529 Museumsbestyrer I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Thu 2 1103 Kommunalråd I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Arne Selvik 1 1201 Direktør I statsråd 1970 1970
1992 Nestleder Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Biblioteksjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Oddny Aleksandersen 2 1902 Statsråd I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Nils Tore Andersen 1 230 Generalsekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Oddbjørg Aasen Bjørndal 2 301 Programsekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Astrid Stake 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Lillian Fjellvær 2 301 Hovedverneombud I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne-Lise Svendsen 2 529 Museumsbestyrer I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Nils Tore Andersen 1 230 Generalsekretár I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Oddbjørg Aasen Bjørndal 2 301 Programsekretær I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Geir Helljesen 1 301 Programsekretær Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Geir Bjørdalen 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Astrid Stake 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Lillian Fjellvær 2 301 Hovedverneombud Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne-Lise Svendsen 2 529 Museumsbestyrer I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Asbj Ravnaas 1 1103 Programingeniør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Odd Nordhaug 1 1201 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Nils Tore Andersen 1 230 Generalsekretær I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Geir Bjørdalen 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne-Lise Svendsen 2 529 Museumsbestyrer I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Asbj Ravnaas 1 1103 Programingeniør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Odd Nordhaug 1 1201 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Nils Tore Andersen 1 230 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Geir Helljesen 1 301 Redaksjonssjef Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Geir Bjørdalen 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Wenche Folberg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Kari Saastad 2 301 Programsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Tveitan 2 301 Opplæringsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Mette Janson 2 301 Programredaktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Elisabeth Wille 2 301 Advokat I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Lillian Fjellvær 2 301 Hovedverneombud Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Erik Lie 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1996 Leder Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Gudrun Gardsjord 2 301 Organisasjonsle Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne-Lise Svendsen 2 529 Museumsbestyrer I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Lognvik 2 805 Programsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Asbjørn Ravnaas 1 1103 Programingeniør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Kjell Fuglehaug 1 1201 Programsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Odd Nordhaug 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1996 Nestleder Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Bibliotekdirekt I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Normann Westvik 1 1833 Lisensfullmekti Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker I statsråd 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Per Erik Lie 1 301 Programingeniør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Wenche Folberg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Elisabeth Wille 2 301 Advokat I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Mette Janson 2 301 Programredaktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gudrun Gardsjord 2 301 Organisasjonsle Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kari Saastad 2 301 Programsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Tveitan 2 301 Opplæringsleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Lognvik 2 805 Programsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Maiken Ims 2 1102 Informasjonsdir Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kjell Fuglehaug 1 1201 Programsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Normann Westvik 1 1833 Lisensfullmekti Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Christensen 1 Adjunkt Av departement 1970
2002 Leder Anne Carine Tanum 219 Adm. Direktør
2002 Gro Holm 219 Redaksjonssjef
2002 Else Bugge Fougner 219 H.R.Advokat
2002 Fredrik Engelstad 301 Instituttleder
2002 Per Erik Lie 301 Programingeniør
2002 Else Barratt-Due 301 Programsekretær
2002 Stig Magnus Herbern 301 Adm. Direktør
2002 Trine Åldstedt 301 Prosjektleder
2002 Anne Berentsen 301 Konsulent
2002 Gunnar Grøndahl 301 Journalist
2002 Geir Helljesen 301 Journalist
2002 Ingrid Udder 301 Musiker
2002 Per Asbjørn Ravnaas 1103 Medieingeniør
2002 Thor Bjarne Bore 1103 Fhv. Redaktør
2002 Nestleder Kåre Rommetveit 1201 Universitetsdirektør
2002 Solveig Mikkelsen 1601 Journalist
2002 Lisbeth Tangen 1601 Biblioteksjef
2002 Hilde Elisabeth Sjurelv 1902
2002 Jakob Arvola 2003 Redaksjonssjef
2003 Anne Berentsen Konsulent
2003 Thor Bjarne Bore Fhv. Redaktør
2003 Else Bugge Fougner H.R.Advokat
2003 Gunnar Grøndahl Journalist
2003 Stig Magnus Herbern Adm. Direktør
2003 Fredrik Engelstad Instituttleder
2003 Ingrid Udder Musiker
2003 Jakob Arvola Redaksjonssjef
2003 Solveig Mikkelsen Journalist
2003 Else Barratt-Due Programsekretær
2003 Per Erik Lie Programingeniør
2003 Gro Holm Redaksjonssjef
2003 Hilde Elisabeth Sjurelv
2003 Lisbeth Tangen Biblioteksjef
2003 Trine Åldstedt Prosjektleder
2003 Per Asbjørn Ravnaas Medieingeniør
2003 Leder Anne Carine Tanum Adm. Direktør
2003 Geir Helljesen Journalist
2003 Nestleder Kåre Rommetveit Universitetsdirektør