FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Arild Halvorsen

Denne siden viser opplysninger om Jan Arild Halvorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Jan Arild Halvorsen
NSD id-nummer: 10399
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1970 1970
1982 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1970
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirektør 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirektør 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1990 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1991 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1992 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1993 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970
1993 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1970 1970
1994 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Ekspedisjonssjef 1970
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Ekspedisjonssjef 1970
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Ekspedisjonssjef 1970
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 217 Ekspedisjonssjef
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Ekspedisjonssjef 1970