FORVALTNINGSDATABASEN

Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel
Utvalgsnummer: 8033000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Hjemmel:
Opprettet 16.03.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal vurdere spørsmål som det blir forelagt av departementet vedrørende Generalavtalen om tolltariffer og handel. Utvalget skal også vurdere andre spørsmål som det blir forelagt av departementet. Også andre departementer og institusjoner som er r
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 19 0 4 37000
1981 Departementet for handel og skipsfart 19 18 2 26500
1982 Departementet for handel og skipsfart 0 0 3 27511 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 0 0 3 39881 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 0 0 1 23336 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 0 0 2 27821 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 0 0 3 32064 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 0 0 1 17640
1988 Utenriksdepartementet 0 0 1 17640
1989 Utenriksdepartementet 0 0 3 23000
1990 Utenriksdepartementet 0 0 2 13000
1991 Utenriksdepartementet 0 0 2 5800
1992 Utenriksdepartementet 0 0 2 27500
1993 Utenriksdepartementet 0 0 0 0
1994 Utenriksdepartementet 0 0 0 0
1995 Utenriksdepartementet 0 0 0 0
1996 Utenriksdepartementet 0 0 3 44795
1997 Utenriksdepartementet 0 0 0 0
2002 Utenriksdepartementet 46911
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Trond Munkerud Johansen 1 216 Avdelingssjef I statsråd
1980 Nestleder Eivind Berg 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Per-Chr. Endsjø 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Førstekonsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 219 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Cand.Oecon. I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 228 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektør 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar Sandbråten 1 301 Innkjøpssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Thor Støre 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Per Danielsen 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Rolf Thodesen 1 301 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Sigurd Erik Sigurdson 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Trond S. Paulsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Martin Ivar Aaserød 1 301 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Leder Arne Langeland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Terje Vold 1 301 Byråsjef I statsråd
1980 Sekretær, ikke medlem Erik Aarhus 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Harald Knoph 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Else Bøe 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder
1980 Vanlig medlem Jørn Krog 1 1601 Generalsekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Trond Munkerud Johansen 1 216 Avdelingssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Oskar Hegge 1 217 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1981 Leder Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 219 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Per-Chr. Endsjø 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Førstekonsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Cand.Oecon. I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Finn Bergesen jr. 1 226 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 228 Konsulent I statsråd
1981 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektør 1970
1981 Vanlig varamedlem Helge Stiksrud 1 238 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Harald Knoph 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Sandbråten 1 301 Innkjøpssjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement
1981 Vanlig medlem Sigurd Erik Sigurdson 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Thor Støre 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Martin Ivar Aaserød 1 301 Konsulent I statsråd
1981 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd
1981 Sekretær, ikke medlem Erik Aarhus 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Thodesen 1 301 Byråsjef I statsråd
1981 Nestleder Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Per Danielsen 1 301 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Else Bøe 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Terje Vold 1 301 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder
1981 Vanlig medlem Jørn Krog 1 1601 Generalsekretær I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Trond Johansen 1 0
1982 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Richard Pedersen 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Mæland 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Trond Munkerud Johansen 1 216 Avdelingssjef
1983 Vanlig medlem Oskar Hegge 1 217 Avdelingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Leder Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektør 1970
1983 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Marius Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Mæland 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Henning Bødtker Thorp 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Marit Engebretsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Danielsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sigurd Erik Sigurdson 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Else Bøe 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Einar Sandbråten 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Richard Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Thor Støre 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Økonom Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder 1970
1983 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jørn Krog 1 1601 Generalsekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør 1970
1984 Vanlig varamedlem Trond Munkerud Johansen 1 216 Kontorsjef
1984 Vanlig medlem Oskar Hegge 1 217 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Informasjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arve Thorvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Leder Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Thomas Angell 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Richard Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sigurd Erik Sigurdson 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Per Danielsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Thor Støre 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigurd Simonsen 1 301 Konsulent 1970
1984 Vanlig medlem Marius Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Leder Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Mæland 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Else Bøe 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Marit Engebretsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Henning Bødtker Thorp 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Sandbråten 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder 1970
1984 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør 1970
1985 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Oskar Hegge 1 217 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arve Thorvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Sandbråten 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigurd Simonsen 1 301 Konsulent 1970
1985 Vanlig medlem Else Bøe 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Thomas Angell 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Richard Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Økonomisk Koordin Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Henning Bødtker Thorp 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Steinar Undrum 1 301 Underdirektør (Ks I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Danielsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Marit Engebretsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigurd Erik Sigurdson 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Tone Skogen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Marius Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Mæland 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder 1970
1985 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd 1970
1986 Vanlig medlem Oskar Hegge 1 217 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ketil Djønne 1 219 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arve Thorvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Leder Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Geir Bekkevold 1 226 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Økonomisk Koordin Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Steinar Undrum 1 301 Underdirektør (Ks I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Thorbjørn Thorvik 1 301 Førstesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Thomas Angell 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Enok Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marit Engebretsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tone Skogen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Sandbråten 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Richard Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Marius Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Leif-Helge Salomonsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sigurd Erik Sigurdson 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Enok Olsen 1 625 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder 1970
1987 Vanlig varamedlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ketil Djønne 1 219 Konsulent Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Benedicte Fleischer 2 219 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Leder Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1970
1987 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thomas Angell 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Enok Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Leif-Helge Salomonsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Marius Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Marit Engebretsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar Sandbråten 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tone Skogen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Steinar Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Steinar Undrum 1 301 Underdirektør ( I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Sigurd Erik Sigurdson 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Dag Stai 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Enok Olsen 1 625 Avdelingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder 1970
1987 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Mette Mogstad 2 130 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Olav Kristiansen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Byråsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Leder Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1970
1988 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Marius Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar Sandbråten 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Steinar Undrum 1 301 Underdirektør ( I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Thomas Angell 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Hjortaas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Inger Aarvig 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Dag Stai 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Enok Olsen 1 625 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Karoline Lennartson 2 0 Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristin Brobakke 2 0 Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tore Kavli 1 216 Disponent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Karsten Klepsvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Marianne Leirvaag 2 219 Kontorsjef Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Elin B. Rognlie 2 226 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Bjørn Eidem 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Thomas Angell 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Sissel Aarnæs Arbo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Dag F. Hansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Leder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Inger Aarvig 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Enok Olsen 1 625 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tore Kavli 1 216 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Karoline Lennartson 2 219 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Karsten Klepsvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Marianne Leirvaag 2 219 Kontorsjef Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Arve Thorvik 1 219 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Elin B. Rognlie 2 226 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Thomas Angell 1 228 Avdelingssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Eidem 1 301 Handelspolitisk Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Aud Hellstrøm 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Leder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Inger Aarvig 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sissel Aarnæs Arbo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Sjeføkonom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristin Brobakke 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristian Lein 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Per-Erik Johannessen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Dag F. Hansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Pål Gretland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Enok Olsen 1 625 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tore Kavli 1 216 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Steinar Guribye 1 219 Førstekons Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Karsten Klepsvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arve Thorvik 1 219 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Karoline Lennartson 2 219 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Thomas Angell 1 228 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sissel Aarnæs Arbo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Sjeføkonom Av departement 1970
1991 Leder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Aud Hellstrøm 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Pål Gretland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Per-Erik Johannessen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristin Brobakke 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Dag F. Hansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eivind Gram-Johannessen 1 301 Underdirek Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Enok Olsen 1 625 Avdelingssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Turid Sand 2 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tore Kavli 1 216 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Steinar Guribye 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Morten Wetland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Karsten Klepsvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjetil Djønne 1 219 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Karoline Lennartson 2 219 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein Olav Grønlie 1 226 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Thomas Angell 1 228 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Even Aas 1 301 Europakoordinat Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Holtan 2 301 Utredningsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per-Erik Johannessen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1992 Leder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Pål Gretland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Sjeføkonom Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tove Marie Smith-Meyer 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Dag F. Hansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristin Brobakke 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Charlott Lycke 2 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eivind Gram-Johannessen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Olav Igesund 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Erik Uribarri 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Sølve Steinhovden 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Erik Johan Rosenberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif-Helge Salomonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sissel Aarnæs Arbo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Erlend Hansen 1 301 Økonom Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Jørn E. Pedersen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tore Kavli 1 216 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Turid Sand 2 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jon Rogne 1 219 Sjeføkonom Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Steinar Guribye 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Morten Wetland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjetil Djønne 1 219 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Svein Olav Grønlie 1 226 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Thomas Angell 1 228 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Hallvard Berg 1 231 Byrisjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Astrid Charlott Lycke 2 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Per-Inge Dybvik 1 301 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kristian Ødegaard 1 301 Ridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Erik Johan Rosenberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tove Marie Smith-Meyer 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Erlend Hansen 1 301 Siviløkonom Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Borring 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Even Aas 1 301 Sivilarbeider Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif-Helge Salomonsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Byrisjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Sølve Steinhovden 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Astrid Holtan 2 301 Utredningsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kristin Brobakke 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Eivind Gram-Johannessen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Irene Bauer 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Erik Uribarri 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Leder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jo Audun Øverby 1 437 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jørn E. Pedersen 1 1601 Førstesekretár Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Direktør Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ragnar Gerhard Walderhaug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Morten Wetland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Steinar Guribye 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Victor Rønneberg 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein Olav Grønlie 1 226 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Thomas Angell 1 228 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Hallvard Berg 1 231 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erlend Hansen 1 301 Siviløkonom Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Per-Inge Dybvik 1 301 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Even Aas 1 301 Sivilarbeider Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Astrid Holtan 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Erik Johan Rosenberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tove Marie Smith-Meyer 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lasse Rosing 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Sølve Steinhovden 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Borring 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Irene Bauer 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erik Uribarri 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kristian Ødegaard 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Eivind Gram-Johannessen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Øyvor Furu 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Leder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Astrid Charlott Lycke 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jo Audun Øverby 1 437 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jørn E. Pedersen 1 1601 Førstesekretár Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sverre Kvakkestad 1 124 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Steinar Guribye 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Victor Rønneberg 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jon Rogne 1 219 Avdelingssjef Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein Olav Grønlie 1 226 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Thomas Angell 1 228 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Hallvard Berg 1 231 Byråsjef Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Sølve Steinhovden 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Lasse Rosing 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Øyvor Furu 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Irene Bauer 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Borring 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erik Uribarri 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Leder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Per-Inge Dybvik 1 301 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Astrid Holtan 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Erik Johan Rosenberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eivind Gram-Johannessen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tove Marie Smith-Meyer 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jo Audun Øverby 1 437 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jørn E. Pedersen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sverre Kvakkestad 1 124 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Carola Bjørklund 2 216 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem John Leidulv Rogne 1 219 Sjeføkonom Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Victor Rønneberg 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Steinar Guribye 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Knut Thorstad 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Olav Grønlie 1 226 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Thomas Angell 1 228 Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Hallvard Berg 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jan Borring 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hege Marie Norheim 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ole Christian Solheim 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Erlend Hansen 1 301 Siviløkonom Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tone Marie Smith-Meyer 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Erik Uribarri 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Leder Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Aage Glemming 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Erik Johan Rosenberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Per-Inge Dybvik 1 301 Disponent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gudbrand Guthus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Vera Eckbo Holst 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Øyvor Furu 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Lasse Rosing 1 301 Eøs Koordinator Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Eivind Gram-Johannessen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lars Henrik Knutrud 1 301 Handelspolitisk Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tor Teian 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Curt Christoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Knut Sørlie 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Katja Nordgaard 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Heidi Lahrmann 2 301 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torgeir Strøm 1 301 Gårdbruker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kristin Alnes 2 301 Utredningsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Christensen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1996 Leder Atle Leikvoll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Nina Christine Rør 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne-Kristin Fosli 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Irene Bauer 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ole Reidar Rusten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ann Merete Furu Gjedtjernet 2 423 Nestleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jo Audun Øverby 1 437 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Eli Reistad 2 621 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jørn E. Pedersen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sverre Kvakkestad 1 124 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Steinar Seljegard 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Carola Bjørklund 2 216 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Steinar Guribye 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Victor Rønneberg 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem John Leidulv Rogne 1 219 Sjeføkonom Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Herman Thrap-Meyer 1 220 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein Olav Grønlie 1 226 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Thomas Angell 1 228 Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Hallvard Berg 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Nina Christine Rør 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Leder Atle Leikvoll 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Torgeir Strøm 1 301 Gårdbruker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne-Kristin Fosli 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Aage Glemming 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Vera Eckbo Holst 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kristin Alnes 2 301 Utredningsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tone Marie Smith-Meyer 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Katja Nordgaard 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erik Uribarri 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ole Christian Solheim 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Øyvind Christensen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Eivind Gram-Johannessen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Erlend Hansen 1 301 Saksbehandler Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hege Marie Norheim 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Knut Sørlie 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lasse Rosing 1 301 Eøs Koordinator Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Per-Inge Dybvik 1 301 Disponent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Erik Johan Rosenberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ole Reidar Rusten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tor Teian 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Heidi Lahrmann 2 301 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ann Merete Furu Gjedtjernet 2 423 Nestleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eli Reistad 2 621 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jørn E. Pedersen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970
2002 Sverre Kvakkestad 124 Avdelingsdirektør
2002 Steinar Seljegard 213 Internasjonal Sekretær
2002 Nils Eide 217 Kontorsjef
2002 Tron Bamrud 217 Avdelingsdirektør
2002 Lars Eivind Haartveit 219 Sjeføkonom
2002 Stine Wohl Sem 219 Prosjektleder
2002 Aina Nilsen Edelmann 219 Rådgiver
2002 Olav G. Hermansen 219 Seniorrådgiver
2002 Eivind Nordtorp 219 Underdirektør
2002 Astrid Holtan 219 Avdelingsdirektør
2002 John Leidulv Rogne 219 Sjeføkonom
2002 Leder Harald Neple 220 Ekspedisjonssjef
2002 Jon Vea 220 Direktør
2002 Svein Olav Grønlie 226 Rådgiver
2002 Hallvard Berg 231 Gårdbruker
2002 Britha Bergstø 301 Førstekonsulent
2002 Christian Syse 301 Seniorrådgiver
2002 Eivind Kloster-Jensen 301 Rådgiver
2002 Elke Matheis 301 Rådgiver
2002 Ayse Bulak Hagelia 301 Fagsjef
2002 Sigurd Klakeg 301 Avdelingsdirektør
2002 Torill Bente Engseth 301 Avdelingsdirektør
2002 Eivind Gram-Johannessen 301 Avdelingsdirektør
2002 Per-Inge Dybvik 301 Disponent
2002 Siri Beate Koné 301 Rådgiver
2002 Kirsten Hammelbo 301 Rådgiver
2002 Vera Holst Eckbo 301 Internasjonal Koordinator
2002 Jon Ivar Nålsund 301 Avdelingsleder
2002 Elisabeth Wilmann 301 Kst. Underdirektør
2002 Simen Olstad 301 Konsulent
2002 Lisbeth Kaarem 301 Ass. Generalsekretær
2002 Pål Winje 301 Seniorrådgiver
2002 Øyvind Bergstrøm 301 Ass. Direktør
2002 Nina Christine Rør 301 Rådgiver
2002 Jon Inge Engesmo 301 Rådgiver
2002 Lars Almklov 301 Seksjonsleder
2002 Tor Jørgen M. Lindahl 301 Saksbehandler
2002 Arne Vinje 834 Leder
2002 Jostein Lindland 906 Seniorrådgiver
2002 Jørn E. Pedersen 1601 Rådgiver
2002 Jan Schrøder 1601 Seksjonssjef
2002 Erling Holmeset jr. 1601 Økonomisjef
2003 Lars Almklov Seksjonsleder
2003 Elisabeth Wilmann Kst. Underdirektør
2003 Aina Nilsen Edelmann Rådgiver
2003 Kirsten Hammelbo Rådgiver
2003 Tron Bamrud Avdelingsdirektør
2003 Sigurd Klakeg Avdelingsdirektør
2003 Ayse Bulak Hagelia Fagsjef
2003 Pål Winje Seniorrådgiver
2003 Jostein Lindland Seniorrådgiver
2003 Stine Wohl Sem Prosjektleder
2003 Simen Olstad Konsulent
2003 Hallvard Berg Gårdbruker
2003 Jon Inge Engesmo Rådgiver
2003 Leder Harald Neple Ekspedisjonssjef
2003 Lisbeth Kaarem Ass. Generalsekretær
2003 Vera Holst Eckbo Internasjonal Koordinator
2003 Jon Vea Direktør
2003 Svein Olav Grønlie Rådgiver
2003 Tor Jørgen M. Lindahl Saksbehandler
2003 Astrid Holtan Avdelingsdirektør
2003 Sverre Kvakkestad Avdelingsdirektør
2003 Elke Matheis Rådgiver
2003 Jørn E. Pedersen Rådgiver
2003 Siri Beate Koné Rådgiver
2003 Lars Eivind Haartveit Sjeføkonom
2003 John Leidulv Rogne Sjeføkonom
2003 Eivind Nordtorp Underdirektør
2003 Eivind Gram-Johannessen Avdelingsdirektør
2003 Eivind Kloster-Jensen Rådgiver
2003 Erling Holmeset jr. Økonomisjef
2003 Britha Bergstø Førstekonsulent
2003 Steinar Seljegard Internasjonal Sekretær
2003 Nina Christine Rør Rådgiver
2003 Nils Eide Kontorsjef
2003 Jan Schrøder Seksjonssjef
2003 Øyvind Bergstrøm Ass. Direktør
2003 Per-Inge Dybvik Disponent
2003 Olav G. Hermansen Seniorrådgiver
2003 Torill Bente Engseth Avdelingsdirektør
2003 Jon Ivar Nålsund Avdelingsleder
2003 Christian Syse Seniorrådgiver
2003 Arne Vinje Leder