FORVALTNINGSDATABASEN

Arne G. Arnesen

Denne siden viser opplysninger om Arne G. Arnesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne G. Arnesen
NSD id-nummer: 10543
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 213 Byråsjef 1970
1982 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1970
1989 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Underdirektør 1970
1990 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Underdirektør 1970
1991 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Underdirektør 1970
1992 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970
1992 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Underdirektør 1970
1993 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970
1993 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Underdirektør 1970
1994 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970
1995 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970
1996 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970
1997 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Underdirektør 1970