FORVALTNINGSDATABASEN

Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter
Utvalgsnummer: 17024000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet .11.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet ble opprettet ved Kgl.res. av november 1981 om erstatning forutvalg til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter. Rådetsarbeidsoppgaver er i hovedsak de samme som det tidligere råd, men deter nå lagt hovedvekt på oppdatering av aktuelle behov.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 9 0 14 115000 Vedkommende departement
1981 Forsvarsdepartementet 9 0 12 114049 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 9 106000 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 10 0 10 82600 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 10 0 12 245000 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 10 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 10 0 15 214939 Vedkommende departement
1987 Forsvarsdepartementet 10 0 9 226035
1988 Forsvarsdepartementet 10 0 0 0
1989 Forsvarsdepartementet 10 4 1 5500
1990 Forsvarsdepartementet 10 4 2 100000
1991 Forsvarsdepartementet 10 4 3 80000
1992 Forsvarsdepartementet 10 4 8 121252
1993 Forsvarsdepartementet 10 4 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 10 4 4 174000
1995 Forsvarsdepartementet 10 4 7 80870
1996 Forsvarsdepartementet 10 4 5 282718
1997 Forsvarsdepartementet 10 4 6 81692
2002 Forsvarsdepartementet
2003 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Toralf Austin 1 214 Skogdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Eyvind B. Schibbye 1 301 Oberst I Av departement 1970
1980 Medlem og sekretær Jetmund S. Engesæth 1 301 Oberst I Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Harald Rognhaug 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Germeten 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Børre Skaslien 1 1601 Plansjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Inge Bartnes 1 1702 Bonde I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Asbjørn Sjøthun 1 1933 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Toralf Austin 1 214 Skogdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Eyvind B. Schibbye 1 301 Oberst I Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Harald Rognhaug 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1981 Medlem og sekretær Jetmund S. Engesæth 1 301 Oberst I Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Germeten 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1981 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Børre Skaslien 1 1601 Plansjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Inge Bartnes 1 1702 Bonde I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Asbjørn Sjøthun 1 1933 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Sverre Øvstedal 1 214 Jordskiftesjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Ottar H. Eide 1 219 Oberstløytnant Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Alf Bergesen 1 220 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Sjefsarkitekt Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Jan Abrahamsen 1 301 Avdelingsdirektø Av departement 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Kjell Garborg 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Arnfinn Eide 1 401 Oberst Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Osmund Faremo 1 938 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Lars Kristen Lefdal 1 1419 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1982 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Alf Bergesen 1 220 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Abrahamsen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Senneseth 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Finn Carlsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Jetmund S. Engesæth 1 301 Fhv. Oberst Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Finn Carlsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan Senneseth 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Ueland 1 1601 Oberst Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Jetmund S. Engesæth 1 301 Fhv. Oberst Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Senneseth 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ivar Ueland 1 1601 Oberst Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Jetmund S. Engesæth 1 301 Fhv. Oberst Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Erik Karlsen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Sverre Øvstedal 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jens J. Bugge 1 220 Overarkitekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans Jacob Neumann 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Erik Karlsen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Reidar Halvorsen 1 423 Major Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1989 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Per Sævik 1 1515 Ordfører Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sverre Øvstedal 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jens-Jørgen Bugge 1 220 Overarkitekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Hans Jacob Neumann 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Erik Karlsen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Reidar Halvorsen 1 423 Major Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1990 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Per Sævik 1 1515 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hans J. Røsjorde 1 0 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 0 Oberstløyt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Siri Walle 2 211 Kapteinløytnant Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sverre Øvstedal 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jens-Jørgen Bugge 1 220 Overarkitekt Av departement 1970
1991 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan Erik Karlsen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Hans Jacob Neumann 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1991 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Per Sævik 1 1515 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 0 Oberstløytnant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jens-Jørgen Bugge 1 220 Overarkitekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hans Jacob Neumann 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Erik Karlsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Asbjørn Schjølberg 1 427 Oberstløytnant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hans J. Røsjorde 1 1221 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kåre Ivar Melsæther 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jens-Jørgen Bugge 1 220 Overarkitekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hans Jacob Neumann 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan Erik Karlsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Asbjørn Schjølberg 1 427 Oberstløytnant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hans J. Røsjorde 1 1221 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Fhv Stortingsr Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kåre Ivar Melsæther 1 219 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jens-Jørgen Bugge 1 220 Overarkitekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem K Wold Holmen 1 301 Major Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byrisjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hans Jacob Neumann 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hans J. Røsjorde 1 1221 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kåre Ivar Melsæther 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Roald H. Christensen 1 219 Kommandør Ii Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jens-Jørgen Bugge 1 220 Overarkitekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tor Kjøllesdal 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hans Jacob Neumann 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem K Wold Holmen 1 301 Major Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jostein Løvdal 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Magne Nermoen 1 427 Oberst Ii Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hans J. Røsjorde 1 1221 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anton S. Bachke 1 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Roald H. Christensen 1 219 Kommandør Ii Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kåre Ivar Melsæther 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jens-Jørgen Bugge 1 220 Seniorarkitekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tore H. Bolstad 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem K. Wold Holmen 1 301 Major Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tor Kjøllesdal 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hans Jacob Neumann 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hans J. Røsjorde 1 1221 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jarl Pettersen 1 Oberstløytnant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anton S. Bachke 1 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arild Dregelid 1 Oberstløytnant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Roald H. Christensen 1 219 Kommandør Ii Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kåre Ivar Melsæther 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jens-Jørgen Bugge 1 220 Seniorarkitekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem K. Wold Holmen 1 301 Major Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tore H. Bolstad 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tor Kjøllesdal 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hans Jacob Neumann 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rolf Barry-Berg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hans J. Røsjorde 1 1221 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Ola Skauge 1 1657 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jarl Pettersen 1 Oberstløytnant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anton S. Bachke 1 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helge Rohn 1 Adm. Direktør Av departement 1970
2002 Oluf Aalde 214 Skogdirektør
2002 Kåre Ivar Melsæther 219 Rådgiver
2002 Roald H. Christensen 219 Fhv. Flaggkommandør
2002 Tor Kjøllesdal 301 Rådgiver
2002 Bente Meinert 301 Avdelingsdirektør
2002 Hans Jacob Neumann 301 Avdelingsdirektør
2002 Robert Mood 604 Oberst
2002 Gunnar Halvorsen 929 Stortingsrepresentant
2002 Leder Alv Jakob Fostervoll 1502 Fylkesmann
2002 Ola Skauge 1657 Avdelingsdirektør
2002 Jarl Petersen Oberstløytnant
2002 Helge Rohn Adm. Direktør
2002 Åse Wisløff Nilssen Stortingsrepresentant
2003 Hans Jacob Neumann Avdelingsdirektør
2003 Kåre Ivar Melsæther Rådgiver
2003 Ola Skauge Avdelingsdirektør
2003 Gunnar Halvorsen Stortingsrepresentant
2003 Åse Wisløff Nilssen Stortingsrepresentant
2003 Tor Kjøllesdal Rådgiver
2003 Roald H. Christensen Fhv. Flaggkommandør
2003 Tor Douglass Hylin Oberst
2003 Leder Alv Jakob Fostervoll Fylkesmann
2003 Oluf Aalde Skogdirektør
2003 Helge Rohn Adm. Direktør
2003 Roy Abelsen Oberst
2003 Bente Meinert Avdelingsdirektør