FORVALTNINGSDATABASEN

Arnulf Leirpoll

Denne siden viser opplysninger om Arnulf Leirpoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Arnulf Leirpoll
NSD id-nummer: 105694
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 219 Avdelingsdirektør
2002 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ 219 Avdelingsdirektør
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Avdelingsdirektør
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Avdelingsdirektør
2003 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2004 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Avdelingsdirektør
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2005 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 219 Avdelingsdirektør
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Avdelingsdirektør
2006 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 219 Avdelingsdirektør
2006 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Avdelingsdirektør
2007 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Avdelingsdirektør
2008 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Avdelingsdirektør