FORVALTNINGSDATABASEN

Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen
Utvalgsnummer: 15024000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.04.1988 og 20.03.1992 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Føre forhandlinger på vegne av departementet med Norges Bondelagog Norsk Bonde- og Småbrukarlag om ny jordbruksavtale.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Forhandlingsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 59 101000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 8 0 36 81000 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 45 107200 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 36 83731 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 51 159400 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 51 160000 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 35 101500 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 33 126748
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 38 180000
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 42 225000
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 36 124000
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 33 131235
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 35 101629
1993 Administrasjonsdepartementet 7 0 41 269100
1994 Administrasjonsdepartementet 10 0 31 170000
1995 Administrasjonsdepartementet 10 0 34 183000
1996 Administrasjonsdepartementet 8 0 23 154226
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 8 0 44 218000
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 25 105000
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hans Vaalund 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbrukssjef I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Leif O. Forsell 1 214 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Finn Reisegg 1 217 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Almar Sagelvmo 1 213 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Leif O. Forsell 1 214 Konsulent I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Finn Reisegg 1 217 Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Leder Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektø I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Almar Sagelvmo 1 213 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem John Georg Bergh 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Almar Sagelvmo 1 213 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1984 Andre tilknyttede personer Leif O. Forsell 1 213 Konsulent I statsråd 1970 1970
1984 Leder Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør I statsråd 1970 1970
1984 Andre tilknyttede personer Finn Reisegg 1 217 Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem John Georg Bergh 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Hauge 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Steinar Hauge 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Andre tilknyttede personer Leif O. Forsell 1 213 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirektør I statsråd 1970 1970
1986 Leder Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1986 Andre tilknyttede personer Finn Reisegg 1 217 Direktør I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1986 Andre tilknyttede personer Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem John Georg Bergh 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Øystein Lunde 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Hauge 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Helge Aske 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Andre tilknyttede personer John Lilleborge 1 301 Førstekonsulent 1970
1987 Vanlig medlem Svein Harald Øygard 1 301 Førstekonsulent 1970
1988 Vanlig medlem Helge Aske 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer John Lilleborge 1 301 Førstekonsulent 1970
1988 Vanlig medlem Svein Harald Øygard 1 301 Førstekonsulent 1970
1988 Andre tilknyttede personer Bente Lise Thoresen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Heidi Garberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Anna Herje 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Leif O. Forsell 1 213 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt I statsråd 1970 1970
1989 Leder Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1989 Andre tilknyttede personer Magnar Sundfør 1 214 Konsulent Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Knut Børve 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Helge Aske 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1989 Andre tilknyttede personer Heidi Garberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Einar Skancke 1 301 Byråsjef (Vikar Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Bente Lise Thoresen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Anna Herje 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Magny Eggestad 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1989 Andre tilknyttede personer John Lilleborge 1 301 Prosjektleder 1970 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt I statsråd 1970 1970
1990 Andre tilknyttede personer Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1970 1970
1990 Leder Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1990 Andre tilknyttede personer Knut Børve 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Helge Aske 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1990 Andre tilknyttede personer Bente Lise Thoresen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Andre tilknyttede personer Magny Eggestad 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1990 Andre tilknyttede personer Anna Herje 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1990 Andre tilknyttede personer Heidi Garberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Økonomisk Rådgi I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1990 Andre tilknyttede personer Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1990 Andre tilknyttede personer John Lilleborge 1 301 Prosjektleder 1970 1970
1990 Vanlig medlem Einar Skancke 1 301 Byråsjef (Vikar Av departement 1970
1991 Medlem og sekretær Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt I statsråd 1970 1970
1991 Leder Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1991 Medlem og sekretær Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Bente Lise Thoresen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1991 Medlem og sekretær Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1992 Andre tilknyttede personer Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt I statsråd 1970 1970
1992 Leder Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Bente Thorsen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Marit Wårum 2 301 Utredningsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Aase Storhaug 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1992 Andre tilknyttede personer Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Bente Thorsen 2 301 Ridgiver I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Marit Wårum 2 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Aase Storhaug 2 301 Byrisjef I statsråd 1970
1994 Andre tilknyttede personer Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt I statsråd 1970 1970
1994 Leder Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Håvard Endre Holm 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Marit Wårum 2 301 Utredningsleder I statsråd 1970 1970
1994 Andre tilknyttede personer Roger Trygve Gunnarson 1 301 Byrisjef I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Bente Thorsen 2 301 Ridgiver I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Aase Storhaug 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1995 Vanlig medlem Hans Otto Hauger 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt I statsråd 1970 1970
1996 Leder Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Dag Petter Sødal 1 301 Rådgiver I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Hans Otto Hauger 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Marit Wårum 2 301 Utredningsleder I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Trine S. Nygård 2 1901 Konsulent I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tore Chr. Malterud 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Trine S. Nygård 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Dag Petter Sødal 1 301 Rådgiver I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Bente Thorsen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tone Tønnessen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
2002 Almar Sagelvmo 213 Landbruksdirektør
2002 Leder Per Harald Grue 214 Departementsråd
2002 Ragnhild Nersten 219 Førstekonsulent
2002 Arnulf Leirpoll 219 Avdelingsdirektør
2002 Bodhild Fisknes 220 Ekspedisjonssjef
2002 Olve Engebrethsen 220 Seniorrådgiver
2002 Per Arne Skjeflo 301 Avdelingsdirektør
2002 Geir Grønningsæter 301 Rådgiver
2002 Sissel Lyberg Beckmann 301 Underdirektør
2002 Kjersti Flåthen 301 Underdirektør
2002 Vidar Martin Hasle Jensen 301 Rådgiver
2002 Anne Kathrine Fossum 412 Avdelingsdirektør
2003 Sissel Lyberg Beckmann Underdirektør
2003 Leder Per Harald Grue Departementsråd
2003 Bodhild Fisknes Ekspedisjonssjef
2003 Kjersti Flåthen Underdirektør
2003 Almar Sagelvmo Landbruksdirektør
2003 Vidar Martin Hasle Jensen Rådgiver
2003 Per Arne Skjeflo Avdelingsdirektør
2003 Olve Engebrethsen Seniorrådgiver
2003 Geir Grønningsæter Rådgiver
2003 Ragnhild Nersten Førstekonsulent
2003 Anne Kathrine Fossum Avdelingsdirektør
2003 Arnulf Leirpoll Avdelingsdirektør