FORVALTNINGSDATABASEN

Ragnhild Nersten

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Nersten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Nersten
NSD id-nummer: 106873
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 219 Førstekonsulent
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Førstekonsulent
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Førstekonsulent
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Førstekonsulent