FORVALTNINGSDATABASEN

Håkon Kyllingmark

Denne siden viser opplysninger om Håkon Kyllingmark fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Håkon Kyllingmark
NSD id-nummer: 108
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1865 Stortingsrepresentant 1970
1981 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem 1865 Tidl. Stortingsrepresenta 1970 1970
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1865 Stortingsrepresentant 1970
1981 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1865 Stortingsrepresentant 1970 1970
1983 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1865 Fhv. Stortingsrep 1970
1983 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av Stortinget 1865 Fhv. Stortingsrep 1970
1984 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1865 Fhv. Stortingsrep 1970
1985 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1865 Fhv. Stortingsrep 1970
1986 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1865 Fhv. Stortingsrep 1970