Forvaltningsdatabasen

Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling
Utvalgsnummer: 1035000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 06.09.1985 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Å representere Norge ved FN's 40. ordinære generalforsamling.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 7 0 0 0
1981 Utenriksdepartementet 19 0 0 0
1982 Utenriksdepartementet 16 8 0 1610000 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 17 0 0 2048556 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 28 0 2 2642131 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 28 0 1 2765230 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Andre tilknyttede personer Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Anne-Lise Bakken 2 230 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Nestleder Johan Jørgen Holst 1 231 Statssekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Thor-Eirik Gulbrandsen 1 231 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Leder Knut Frydenlund 1 301 Utenriksminister I statsråd 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Jan Erik Leikvang 1 301 Ambassadesekretær Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Tor Seim 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Asbjørn Slørdahl 1 301 Generalkonsul Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Mette Ravn 2 301 Attache Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Nicolay Fougner 1 301 Generalkonsul Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Bjørn Skagmo 1 301 Ambassaderåd Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Thor Arild Johnsen 1 301 Oberst Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Svein Andreassen 1 301 Ambassadesekretær Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Jan Flatla 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Ole Ølgård 1 301 Ambassadør I statsråd 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Kai-Olaf Lie 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Per Aasen 1 301 Ministerråd Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Eva Rygh 2 301 Aspirant Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Johan Ludvig Løvald 1 301 Ambassadesekretær Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Arne Treholt 1 301 Ambassaderåd Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Per G. Stavnum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Rolf Jerving 1 301 Ambassadør Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Ole Peter Kolby 1 301 Ambassaderåd Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Svein Østråt Owe 1 301 Ambassadesekretær Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Frank Robert Hubenbecker 1 806 Tollkontrollør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Egil Bergsland 1 807 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Bohlin 1 814 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Udjus 1 1001 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Claus E. Feyling 1 1111 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Skauge 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Asbjørn Jordahl 1 1503 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Aslaug Fredriksen 2 1563 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Gerd Wormdal 2 1601 Lektor I statsråd 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Anders Gynnild 1 1601 Distriktssekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Fjeldvær 1 1617 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Reidar Due 1 1719 Formann I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Karl Klevstad 1 1816 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Leder Svenn Stray 1 104 Utenriksminister I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Hanne Wilhjelm 2 219 Arkitekt I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Johan Jørgen Holst 1 231 Statssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Aud Lise Norheim 2 301 Student I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Leder Knut Frydenlund 1 301 Utenriksminister I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Ole Ølgård 1 301 Ambassadør I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Eivind Berg 1 301 Statssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Wilhelm Thoresen 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Gunnar Jacobsen 1 301 Boktrykker I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olaf Øen 1 616 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Magne Enger 1 626 Student I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Turid Varsi 2 833 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Marit Løvvig 2 1106 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Gabriel Ueland 1 1124 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Aud Alvær 2 1201 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arne Alsaaker Spilde 1 1231 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per J. Husabø 1 1419 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Mary Eide 2 1502 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Rolf Hellem 1 1805 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Hanna Kristine Kvanmo 2 1833 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Håkon Kyllingmark 1 1865 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Valter Gabrielsen 1 1865 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Einar Sørensen 1 1902 Sjefsredaktør I statsråd 1970 1970
1982 Leder Svenn Stray 1 104 Utenriksminister I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Øistein Gulbrandsen 1 230 Internasjonal Se I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Brith Kristiansen 2 301 I statsråd 1970 1970
1982 Nestleder Tom E. Vraalsen 1 301 Ambassadør I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Sveinung Lunde 1 301 Student I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Marit Christensen 2 301 Pressemedarbeide I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Carl Hansteen Traaen 1 301 Generalsekretær 1970 1970
1982 Nestleder Eivind Berg 1 301 Statssekretær I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Randi Nordback Madsen 2 301 Rektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Carl-Fredrik Lowzow 1 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Fridtjov Clemet 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Aage Hovengen 1 543 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jens Marcussen 1 914 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Dag Endal 1 1201 Student I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Hans Olav Tungesvik 1 1211 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Arnold Weiberg-Aurdal 1 1504 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Gunnar Vasa 1 1702 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Karl Ingebrigtsen 1 1826 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Hugo Nielsen 1 1901 Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Arnljot Norwich 1 1901 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Sigmund Nordmo 1 1902 Distriktsekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Oddrunn Pettersen 2 2024 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1983 Leder Svenn Stray 1 104 Utenriksminister I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 211 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Nestleder Eivind Berg 1 219 Statssekretær I statsråd 1970 1970
1983 Andre tilknyttede personer Reidun Andreassen 2 219 Husmor I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Kjell Nordstokke 1 301 Informasjonsleder I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Per Samson 1 301 Bakermester I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Arvid Jacobsen 1 301 Sjefsredaktør I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Kai Ekanger 1 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Kristin Aase Bergem 2 301 Informasjonssekre I statsråd 1970
1983 Nestleder Tom E. Vraalsen 1 301 Ambassadør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Christian Erlandsen 1 417 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Åse Moløkken 2 605 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Finn Kristensen 1 805 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Johannes Vågsnes 1 921 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Jarle Skjørestad 1 1102 Student I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Hallvard Bakke 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Andre tilknyttede personer Elisabeth Vaule 2 1201 Student I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Mons Espelid 1 1247 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kåre Øvregard 1 1426 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Magnar G. Huseby 1 1601 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Peter Angelsen 1 1860 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sigurd Holemark 1 102 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Leder Svenn Stray 1 104 Utenriksminister I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 211 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Reidun Andreassen 2 219 Husmor I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Anne Brit Bjørk 2 301 Journalist I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Kai Ekanger 1 301 Advokat I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Kristin Aase Bergem 2 301 Informasjonssekre I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Ingjerd Johnson 2 301 Husstellærer I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Mette Clifford 2 301 Informasjonssekre I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Arvid Jacobsen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Kjell Nordstokke 1 301 Informasjonsleder I statsråd 1970
1984 Nestleder Tom E. Vraalsen 1 301 Ambassadør I statsråd 1970 1970
1984 Nestleder Torbjørn Frøysnes 1 301 Statssekretær I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Per Samson 1 301 Bakermester I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Jens Stoltenberg 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1984 Andre tilknyttede personer Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Rune Gerhardsen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Per Fossum 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Christian Erlandsen 1 417 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kristine Rusten 2 514 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Torill Freyer 2 602 Statssekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Åse Moløkken 2 605 Husmor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Finn Kristensen 1 805 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Johannes Vågsnes 1 921 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tore Austad 1 1001 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Jarle Skjørestad 1 1102 Student I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Margunn Drivenes 2 1201 I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Elisabeth Vaule 2 1201 Student I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Atle M. Skjærstad 1 1201 Journalist I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Hallvard Bakke 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjellbjørg Lunde 2 1221 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Aksel Fossen 1 1228 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 1235 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Mons Espelid 1 1247 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sverre Helland 1 1263 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Lars Kristen Lefdal 1 1419 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Øvregard 1 1426 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anders Talleraas 1 1502 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arnold Weiberg-Aurdal 1 1528 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Magnar G. Huseby 1 1601 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Marit Rotnes 2 1630 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jens P. Flå 1 1635 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Odd With 1 1833 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Peter Angelsen 1 1860 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Leder Svenn Stray 1 104 Utenriksminister I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Elise Hybert 2 219 Lærer I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Evy Buverud Pedersen 2 231 Kvinnesekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Eva Finstad 2 236 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Jens Halvard Bratz 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1985 Andre tilknyttede personer Kristin Halvorsen 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Bjørn Veseth 1 301 Redaksjonssekretæ I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Trond Bakkevig 2 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1985 Nestleder Tom E. Vraalsen 1 301 Ambassadør I statsråd 1970 1970
1985 Andre tilknyttede personer Johan Rasmussen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Nestleder Torbjørn Frøysnes 1 301 Statssekretær I statsråd 1970 1970
1985 Andre tilknyttede personer Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kristian Lund 1 501 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Dalheim 1 602 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Sven T. Falck 1 814 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Brit Karen Jørgensen 2 920 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ole Frithjof Klemsdal 1 1002 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Knut Haus 1 1120 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Erling Ytterhorn 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Severin Overaa 1 1201 Distriktssekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Magnus Stangeland 1 1244 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Rikard Olsvik 1 1567 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Unni Støre Brinchmann 2 1804 Adjunkt I statsråd 1970