FORVALTNINGSDATABASEN

Inger Johanne Sikkeland

Denne siden viser opplysninger om Inger Johanne Sikkeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Inger Johanne Sikkeland
NSD id-nummer: 108740
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 105 Prosjektleder
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Prosjektleder
2004 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Prosjektleder
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Prosjektleder
2005 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans 105 Prosjektleder
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 105 Prosjektleder
2006 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans 105 Prosjektleder
2007 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans 105 Prosjektleder