FORVALTNINGSDATABASEN

Stein Reegård

Denne siden viser opplysninger om Stein Reegård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Reegård
NSD id-nummer: 108815
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Avdelingsleder
2002 Konkurranselovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Avdelingsleder
2002 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ 219 Avdelingsleder
2003 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Avdelingsleder
2004 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Avdelingsleder
2005 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ 219 Avdelingsleder