FORVALTNINGSDATABASEN

Per Arne Skjeflo

Denne siden viser opplysninger om Per Arne Skjeflo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Per Arne Skjeflo
NSD id-nummer: 108974
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 301 Avdelingsdirektør
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2003 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Avdelingsdirektør
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2004 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2004 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Avdelingsdirektør
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2005 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2005 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 301 Avdelingsdirektør
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2006 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2006 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 301 Avdelingsdirektør
2006 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2007 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2007 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2008 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2008 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2009 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2009 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2010 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2010 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2011 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2011 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2012 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2012 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2013 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2013 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør