FORVALTNINGSDATABASEN

Thor A. Iversen

Denne siden viser opplysninger om Thor A. Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor A. Iversen
NSD id-nummer: 11
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 219 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 219 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1985 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970