Forvaltningsdatabasen

Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser
Utvalgsnummer: 8051000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 30.08.1985 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådgivning ved utarbeidelse av bestemmelser for regulering/rasjonering av skotøy og tekstilvarer. Det gjøres bruk av bransjeerfaring i arbeidet.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Departementet for handel og skipsfart 14 10 10 107000 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 14 10 3 25771
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Vanlig varamedlem Reidar Molthe 1 211 Seksjonsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Svein A. Frøyna 1 213 Direktør I statsråd 1970
1986 Leder Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Nestleder Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Oddmund Ruenes 1 236 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Staubo 2 301 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Johan Rogge jr. 1 301 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Harriet Bruhn 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Vera Krogsrud 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Egil Offenberg 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjarne Haugsvær 1 301 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Kogstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Medlem og sekretær Anne Karin Nilsen 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Medlem og sekretær Anne Guri Haukvik 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Einar Låker jr. 1 602 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anne Krogen 2 604 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sigrid Ekeland 2 625 Soussjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arvid Faste Nilsen 1 627 Distriktssjef I statsråd 1970
1986 Varameldlem og sekretær Erling Undrum 1 721 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ann Elin Løchen 2 806 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erik Walther Andersson 1 1001 Bestyrer I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Reidar Molthe 1 211 Seksjonsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Svein A. Frøyna 1 213 Direktør I statsråd 1970
1987 Leder Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Nestleder Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Oddmund Ruenes 1 236 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Vera Krogsrud 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjarne Haugsvær 1 301 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Kogstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Medlem og sekretær Anne Karin Nilsen 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Harriet Bruhn 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Medlem og sekretær Anne Guri Haukvik 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Johan Rogge jr. 1 301 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Egil Offenberg 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Staubo 2 301 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Einar Låker jr. 1 602 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne Krogen 2 604 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Sigrid Ekeland 2 625 Soussjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arvid Faste Nilsen 1 627 Distriktssjef I statsråd 1970
1987 Varameldlem og sekretær Erling Undrum 1 721 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ann Elin Løchen 2 806 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Walther Andersson 1 1001 Bestyrer I statsråd 1970