FORVALTNINGSDATABASEN

Ingrid I. Willoch

Denne siden viser opplysninger om Ingrid I. Willoch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid I. Willoch
NSD id-nummer: 110611
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ 106 Husmor
2002 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 106 Husmor
2003 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Husmor
2003 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husmor